Hyła namalował obraz, który znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Ten wizerunek Jezusa Miłosiernego wraz z kultem Bożego Miłosierdzia rozpowszechnił się na całym świecie.

W 2017 r. przypadła 120. rocznica urodzin Adolfa Hyły. Chcemy poprzez ten projekt przybliżyć postać i twórczość artysty, który znany jest jako autor obrazu "Jezu, ufam Tobie", a tworzył także inne dzieła i był nauczycielem, który malarstwem zarażał młodzież. Adolf Hyła miał dwie wielkie pasje: wycieczki motocyklem, na którym wraz z żoną dotarł m.in. do Rzymu, i wędrowanie po górach, które często malował

– mówił prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adolfa Hyły Jan Cięciak.

Historyk Gabriel Szuster, członek Stowarzyszenia, podkreślił, że udało się dotrzeć do archiwalnych, rodzinnych materiałów, wspomnień, zdjęć oraz zdigitalizować prace malarza: portrety, autoportrety i pejzaże. Można je oglądać TUTAJ.

"Dotarliśmy do dokumentów, które pokazują jego ścieżkę życiową jako nauczyciela. Adolf Hyła pracował w gimnazjach, najpierw w Będzinie, potem w Krakowie" – mówił Szuster. Na stronie można zobaczyć m.in. zaświadczenia o ukończonych kursach, zdanych egzaminach i kolejnych szczeblach kariery pedagoga. Ciekawy jest list, w której jeden z kapłanów prosi Hyłę o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego, nie wiedząc, że artysta zmarł kilka lat wcześniej.

Projekt "Adolf Hyła nieznany" jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i został objęty honorowym patronatem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Stowarzyszenie chciałoby zorganizować wystawę niesakralnych prac artysty, wydać album i nagrać rozmowy z osobami, które go pamiętają.

W 2017 r. z okazji 120. urodzin artysty małopolski sejmik przyjął oświadczenie, w którym wyraził uznanie dla twórczości artysty i wdzięczność za jego udział w umacnianiu wizerunku Małopolski na świecie. Od 2013 r. imię Adolfa Hyły nosi aleja prowadząca do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Adolf Hyła (1897-1965) studiował na Wydziale Prawa i Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rysunku i malarstwa uczył się u Jacka Malczewskiego. Po wybuchu II wojny światowej zamieszkał z rodziną w pobliżu klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W twórczości koncentrował się głównie na tematyce religijnej, portretował też ludzi Kościoła, znanych Polaków, krewnych i przyjaciół. Jest autorem wielu pejzaży tatrzańskich.

Obraz "Jezu, ufam Tobie", przedstawiający Jezusa z dwoma promieniami wychodzącymi z serca, to najbardziej rozpowszechniony na świecie wizerunek Bożego Miłosierdzia.

Hyła stworzył go, wzorując się na obrazie Eugeniusza Kazimierowskiego, namalowanym pod kierownictwem siostry Faustyny Kowalskiej (znajduje się on w Wilnie). Jednak to właśnie dzieło Hyły stało się słynne na całym świecie.

Pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego Hyła namalował w 1943 r. w podziękowaniu za ocalenie rodziny z II wojny światowej. W 1944 r. stworzył kolejną wersję obrazu, który obecnie znajduje się w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach i który zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje znajdują się w kościołach i klasztorach w całej Polsce, Europie, USA, Kanadzie, Australii, Afryce i w Indonezji.

O obrazie Adolfa Hyły Jan Paweł II powiedział w 1997 r.:

Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Błogosławiona: "Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą". A jeśli szczerym sercem odpowie: "Jezu, ufam Tobie!", znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków.