Taki był rok 2018 w armii

/ CO MON

  

Modernizacja, zwiększenie liczebności wojska oraz zacieśnienie współpracy w ramach NATO i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi to priorytety Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, które były realizowane w 2018 roku.

Wydatki na obronność

Od początku kadencji szef MON podejmuje działania mające na celu zwiększenie wydatków na Wojsko Polskie. Polska jako jedno z nielicznych państw NATO wywiązuje się ze zobowiązania, jakim jest finansowanie sił zbrojnych na poziomie 2% PKB. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował ustawę z 15 września 2017 r. o modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych, która przewiduje stopniowe zwiększanie wydatków na obronność do 2,1% PKB w 2020 r., a docelowo do minimum 2,5% w roku 2030.

W 2018 roku jedną z najważniejszych umów było podpisanie przez ministra Mariusza Błaszczaka historycznego kontraktu na zakup przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów Patriot. System będzie jednym z głównych elementów tworzących obronę powietrzną kraju. Wynegocjowane warunki umowy to wynik kilkumiesięcznych negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli MON. W ich trakcie dokonano szczegółowej analizy przedstawionych rozwiązań i dokonano wyboru najbardziej korzystnego z punktu widzenia operacyjnego i ekonomicznego. Polska będzie drugim krajem na świecie po Stanach Zjednoczonych z najnowocześniejszymi zestawami Patriot z systemem IBCS.
Ważną decyzją związaną z modernizacją było także przekazanie w październiku 2018 roku  stronie amerykańskiej zamówienia (Letter of Request) na dostawę jednego dywizjonu M142 HIMARS w ramach realizacji zadania o kryptonimie HOMAR. 14 grudnia 2018 roku Kongres USA zaaprobował sprzedaż tego uzbrojenia dla Polski. Obecnie trwają szczegółowe polsko-amerykańskie negocjacje w tym zakresie. Jak zaznaczył minister, jest to kolejny przełom w zwiększaniu zdolności obronnych Polski. W ramach programu dostarczony zostanie wieloprowadnicowy system rakietowy, zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km.

Przez cały rok realizowane były umowy na zakup sprzętu na wyposażenie Wojska Polskiego. W 2018 roku szef MON podjął decyzję o zakupie m. in.
- 8 dodatkowych samolotów szkolno-treningowych M-346 Master dla Sił Powietrznych. 4 Bieliki przewidywało zamówienie gwarantowane umowy zawartej w marcu 2018 roku, a 4 kolejne to efekt grudniowej decyzji Ministra Obrony Narodowej o skorzystaniu z prawa opcji
- 8 Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu Orlik. W ramach tej umowy do wojska zostanie dostarczonych 40 dronów, a 20 kolejnych przewiduje prawo opcji
- 3 zestawów Bezzałogowych Statków Powietrznych Fly Eye, które  trafią do Wojsk Obrony Terytorialnej. Umowa ta zawiera również prawo opcji na zakup dalszych 9 zestawów
- 7 wozów dowodzenia na KTO Rosomak przeznaczonych dla Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód
- 11 radarów średniego zasięgu TRS-15M
- 17 węzłowych wozów kablowych WWK-10/C
- 780 polskich moździerzy LMP-2017 
- 888 samochodów Jelcz 442.32, z czego 473 pojazdy przewiduje zamówienie gwarantowane, a dalsze 415 sztuk wynika z prawa opcji
- 35 robotów do usuwania ładunków i materiałów niebezpiecznych 
- 20 000 sztuk 9-mm pistoletów samopowtarzalnych VIS 100. 
Ponadto, minister obrony narodowej podjął również decyzję o przyspieszeniu realizacji programu, którego efektem będzie pozyskanie samolotu myśliwskiego nowej generacji wprowadzającego nową jakość w działaniach lotniczych, jak też wsparcia pola walki. Myśliwiec będzie operować w środowisku antydostępowym i sieciocentrycznym oraz będzie współpracował z komponentem sojuszniczych wojsk lotniczych.

W 2018 roku dostarczono do jednostek wojskowych m. in.
- Baterię artylerii samobieżnej 155 mm armatohaubic KRAB
- 3 Kompanijne Moduły Ogniowe RAK
- 38 KTO Rosomak w wersji bazowej przeznaczonych pod zabudowy wersji specjalnych
- 14 nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych „Poprad”
- Rakiety NSM dla Morskiej Jednostki Rakietowej
- 66 mobilnych modułów stanowiska dowodzenia szczebla taktycznego
- 7 wozów dowodzenia na KTO Rosomak przeznaczonych dla Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód
- 4 Radiolokacyjne Zestawy Rozpoznania Artyleryjskiego Liwiec
- 344 pojazdy Jelcz 442.32
- 12 aparatowni cyfrowo-transmisyjnych RWŁC-10/T
- 19 węzłowych wozów kablowych WWK-10/C
- 26 robotów do usuwania ładunków i materiałów niebezpiecznych 
- 22 cysterny dystrybutory paliwowe CND-27 i CD-10
- 356 wykrywaczy min
- Ruchome Laboratorium Metrologiczne TRANSMET o wartości ponad 7 mln zł
 

Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego
W 2018 roku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podjął decyzję o powołaniu nowej 18. Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Siedlcach. Dowódcą jest gen. dyw. Jarosław Gromadziński. W skład nowej dywizji wchodzą dwie brygady: 1 Brygada Pancerna i  21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Będzie także utworzona 3 nowa brygada. 18 Dywizja Zmechanizowana będzie spełniać wszystkie standardy NATO. Zgodnie z zapowiedziami szefa MON, powołanie czwartej dywizji jest działaniem wzmacniającym wschodnią flankę.
W procesie zwiększania liczebności Wojska Polskiego ważny jest dalszy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej. Formowanie WOT nadal pozostaje jednym z priorytetów. Obecnie w WOT służbę pełni ponad 17 tys. żołnierzy. 
Minister obrony narodowej w 2018 roku prowadził prace nad zwiększeniem  zdolności obronnych w  cyberprzestrzeni. Resort  finalizuje już prace nad sformowaniem wojsk obrony cyberprzestrzeni. 
W związku z podjętymi działaniami mającym na celu zwiększenie liczby żołnierzy w Wojsku Polskim, resort obrony w II połowie 2018 roku rozpoczął Kampanię „Zostań ¬żołnierzem Rzeczypospolitej”. Tylko w pierwszym miesiącu trwania akcji chęć wstąpienia do wojska wyraziło ponad 3 tysiące osób.
Ponadto szef MON w 2018 roku podjął także decyzję o zwiększeniu uposażeń dla żołnierzy i podwyżkach płac dla pracowników cywilnych. W 2018 r.  na podwyżki przeznaczonych zostało 114,5 mln zł - wynagrodzenia wzrosły  średnio o 200 zł. W 2019 będzie to ponad 300 zł. W przypadku płac żołnierzy weszło już w życie przygotowane w MON rozporządzenie, dzięki któremu od 2019 r. średnie uposażenie wzrośnie o ponad 500 zł.
 
Wzmocnienie zaangażowania na arenie międzynarodowej
Minister Mariusz Błaszczak od początku kadencji prowadzi rozmowy na temat wzmocnienia obecności wojsk USA w naszym kraju. Obecnie szczegóły projektu Fort Trump omawiane są w ramach grupy roboczej składającej się z ekspertów polskich i amerykańskich.  W marcu 2019 roku Pentagon przedstawi swoją ocenę Kongresowi. 
Ważnym  krokiem w ramach wzmacniania współpracy międzynarodowej  była decyzja o powołaniu w Elblągu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód. 6 grudnia  2018 roku Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód zyskało certyfikację. Jest to ważny element wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale także ważny krok w zacieśnianiu przez Polskę relacji sojuszniczych. 
W 2018 roku polscy żołnierze brali także udział w misjach UE i NATO. Polacy obecni są w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Bośni i Hercegowinie. Biorą udział w misji UE w rejonie Morza śródziemnego. Razem z sojusznikami Polacy służą w batalionowych Grupach Bojowych na Łotwie i w Rumunii.

Wprowadzenia reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia
W Wojsku Polskim wprowadzany został nowy System Kierowania i Dowodzenia, który  wyeliminował dotychczasowy dysfunkcjonalny system i przywrócił Sztabowi Generalnemu WP funkcje dowódcze. Reforma wzmacnia rolę i rozszerza kompetencje szefa Sztabu. W ten sposób dostosowaliśmy struktury dowodzenia do modelu NATO. Jest to pierwszy etap reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: CO MON
Tagi

Wczytuję komentarze...

Rocznica wyzwolenia Auschwitz. Ocaleni więźniowie pierwsi na liście gości: "Wszystko robimy dla nich"

Zdjęcie ilustracyjne / Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska

  

"Będzie z nami ponad 200 byłych więźniów ocalałych z Auschwitz. To jest duże i miłe zaskoczenie. Obawiałem się, że będzie ich mniej" – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński w przededniu głównych uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu.

Dyrektor zaznaczył, że w uroczystościach w Miejscu Pamięci weźmie udział ponad 200 ocalałych z Polski i różnych zakątków świata. Będzie też 60 delegacji państw i organizacji międzynarodowych. Cywiński przypomniał, że pięć lat temu w uroczystościach uczestniczyło ok. 300 byłych więźniów.

- To są osoby w podeszłym wieku. To wszystko robimy dla nich, z nimi i przez nich. Oni będą głównymi gośćmi w olbrzymim namiocie, który został zbudowany w byłym Birkenau. Nie politycy, nie głowy koronowane, nie szefowie rządów, ale właśnie oni. To oni będą mieli główne przemówienia. My wszyscy, powojenni, będziemy ich słuchali

 – podkreślił Piotr Cywiński podczas niedzielnego spotkania z dziennikarzami.

Piotr Cywiński zwrócił uwagę na czas, w którym odbywa się uroczystość.

- Świat zmienia się – praktycznie w każdym aspekcie, który dotyka człowieka - bardzo szybko. (…) Czujemy potrzebę niezmiennych punktów odniesienia. Takim punktem niewątpliwie jest Auschwitz i jego historia. (...) Ludzie nie szukają tylko i wyłącznie historii, ale też odpowiedzi na dzisiejsze pytania. Tymczasem świat staje się coraz bardziej skupiony na sobie, coraz mniej solidarny, mniej wspólny

 – mówił, wskazując m.in., że gdy dwa lata temu doszło do ludobójstwa w Birmie niewielu się tym przejęło.

Dyrektor placówki podkreślał na spotkaniu z dziennikarzami, że Miejsce Pamięci stara się wzmacniać siłę swego głosu i przesłania wynikającego z historii Auschwitz. Wspomniał, że Muzeum używa nowoczesnych narzędzi komunikacji. W tych dniach konto placówki na Twitterze osiągnęło 1 mln obserwujących.

- Dziś rozpoczynamy nowy projekt. Jest wiele ludzi na świecie, którzy gotowi są nas wspierać. Liczą jedynie na niewielką pomoc merytoryczną. Tworzymy własną siatkę dyplomacji kulturalnej, którą nazwaliśmy "dyplomacją pamięci". Ustanawiamy osoby nas reprezentujące w niektórych krajach po to, by ułatwić nauczycielom, czy działaczom, tworzenie projektów wokół Auschwitz i naszej misji. Kilka miesięcy temu powołaliśmy w tym celu Instytut Auschwitz-Birkenau, który tę siatkę będzie budował

 – powiedział dyrektor.

Dyrektor Muzeum podczas spotkania z dziennikarzami był pytany o obchody rocznicy zorganizowane przez jerozolimski instytut Jad Waszem. Odpowiedział, że odbyły się one nie tylko w Izraelu, ale też w Nowym Jorku, Paryżu i Berlinie.

- Różnica między nimi, a tymi w Jad Waszem była taka, że nie przedstawiały się jako centralne i najważniejsze obchody

– skomentował.

Dodał zarazem, że rocznica 27 stycznia jest obchodzona na różne sposoby.

- Można obchodzić w sposób bardzo polityczny zapraszając szefów państw, tych których uważa się za najważniejszych. My wybraliśmy inną ścieżkę: zaprosiliśmy byłych więźniów. Tak długo, jak będą między nami, tak długo będą mieli tu pierwsze miejsce. To jedyny komentarz, bo każdy inny byłby uprawianiem polityki, a ja takiego mandatu od ofiar tego miejsca nie dostałem

 – podkreślił.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Od 1942 r. stał się on największym miejscem zagłady europejskich Żydów. W Auschwitz niemieccy naziści zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osoby innej narodowości. 27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl | Gazeta Polska Podcasts