Szef resortu dyplomacji ujawnia plany na najbliższy rok. Jakie są priorytety MSZ?

Minister Jacek Czaputowicz zapowiada, że wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej na 2019 rok jest przede wszystkim ochrona prawa międzynarodowego, dbanie, by nie doszło do „trwałego rozdźwięku” w stosunkach transatlantyckich oraz ochrona zdrowych fundamentów gospodarczych Unii. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział ponadto, że Polska zorganizuje w 2019 r. międzynarodowe, uroczyste obchody 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej.

Jacek Czaputowicz - minister spraw zagranicznych
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Poproszony o określenie najważniejszych dla Polski wydarzeń minionego roku w polityce międzynarodowej, minister Czaputowicz wymienił m.in. atak chemiczny rosyjskich służb na byłym pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala w brytyjskim Salisbury oraz agresję wobec ukraińskich statków i marynarzy w Cieśninie Kerczeńskiej.

To są wydarzenia bardzo bezpośrednio dotyczące naszego najbliższego otoczenia, które pokazują, że prawo międzynarodowe jest przez niektóre państwa - w tym wypadku Rosję - łamane, i to stanowi pewne wyzwanie dla społeczności międzynarodowej.
- ocenił szef MSZ.

Minister Czaputowicz wskazał również na zarysowanie się „odmiennego od europejskiego podejścia Stanów Zjednoczonych do niektórych kwestii międzynarodowych”.

Mam tu na myśli przede wszystkim wycofanie się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem oraz nałożenie sankcji na ten kraj, co powoduje pewną różnicę zdań między USA a głównymi państwami europejskimi czy też Unią Europejską, które dążą do utrzymania tego porozumienia. Myślę, że ważna jest także zapowiedź Stanów Zjednoczonych wycofania się z traktatu INF (podpisana w 1987 r. przez Moskwę i Waszyngton umowa o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu – przyp. red.). To wszystko pokazuje, że zmienia się architektura bezpieczeństwa i to, co wydawało nam się trwałe - pewne porozumienia międzynarodowe - one się okazały nietrwałymi.
- stwierdził minister Czaputowicz.

Jednocześnie szef polskiej dyplomacji wyjaśnia, że zmiany te wynikają z „bardziej aktywnych” działań USA w stosunkach międzynarodowych zmierzających do utrzymania wiodącej roli tego kraju w świecie.

Wśród kluczowych wydarzeń mijającego roku z perspektywy Polski Czaputowicz wymienił również konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach.

Mamy tu sukces zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny (...); rozmawiałem z wieloma ministrami, ambasadorami, którzy mówili, że Polska była przez pewien czas w centrum wydarzeń światowych.
- podkreślił minister.

Za najważniejszą wizytę międzynarodową mijającego roku uznał wrześniową wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, podczas której wraz z prezydentem Donaldem Trumpem odnowili polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne, tworząc tym samym bazę do ścisłej współpracy w różnych wymiarach, m.in. bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy ekonomicznej czy transferu nowoczesnych technologii, a także do wspólnych inicjatyw na forum międzynarodowym.

Zarysowując z kolei założenia polityki zagranicznej Polski w Nowym Roku szef MSZ podkreślił, iż będzie ona w dalszym ciągu dążyła do „podtrzymania znaczenia prawa międzynarodowego" i przeciwstawiała się "wszelakim aktom agresji”.

Domagając się przestrzegania prawa międzynarodowego będziemy przeciwstawiać się zachowaniom Rosji; będziemy przy tym przekonywać, że należy używać różnych instrumentów, w tym sankcji, żeby dać jasny sygnał Rosji, że prawo międzynarodowe nie może być łamane.
 - zapowiedział Czaputowicz.

Drugim wektorem polskiej polityki zagranicznej będzie dążenie do utrzymania dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i dbanie, by nie doszło do trwałego rozdźwięku między UE a USA.

Będziemy działać na rzecz zbliżenia między Waszyngtonem a Brukselą i to będzie się przejawiać w różnych inicjatywach.
- zadeklarował szef polskiej dyplomacji.

Zaznaczył również, że - biorąc pod uwagę zagrożenie dla bezpieczeństwa ze strony Rosji - Polska będzie „dążyć do umocnienia roli NATO w regionie”, a także starać się o zwiększenie potencjału odstraszania i obrony Polski poprzez zwiększenie obecności Stanów Zjednoczonych na terenie naszego kraju.

W ocenie Czaputowicza w ważne dla Polski wydarzenia obfitować będzie też przyszły rok w Unii Europejskiej.

Na pewno będzie się konkretyzować debata o przyszłości UE.
- wskazał, nawiązując do planowanego na maj przyszłego roku szczyt w rumuńskim Sybinie (Sibiu), który ma m.in. podsumować dorobek KE kierowanej przez Jean-Claude'a Junckera oraz zastanowić się nad nowym strategicznym planem działania, wytyczającym kierunek działań Unii Europejskiej na kolejne pięć lat.

Decydować się będą pewne główne parametry dotyczące Unii: po pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, które określą na nowo układ sił, potem określenie składu nowej Komisji Europejskiej - częściowo zależne od tych wyników wyborów (...) - no i oczywiście dopięcie wieloletnich ram finansowych.
- wyliczył szef MSZ.

Szef polskiej dyplomacji zauważył jednocześnie, że przyszły rok będzie kolejnym rokiem ważnych rocznic: stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych z wieloma państwami, dwudziestolecia akcesji Polski, Czech i Węgier do NATO, trzydziestolecia przemian 1989 roku, które - jak podkreślił - zapoczątkowane zostały w Polsce pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w bloku wschodnim, a także osiemdziesięciolecia wybuchu II wojny światowej.


Jak zaznaczył, organizowane przez prezydenta Dudę obchody tej ostatniej rocznicy mają mieć charakter międzynarodowy.

Trwają jeszcze konsultacje, w jakim gronie, ale na pewno będą uroczyste, z udziałem prezydentów Polski i Niemiec i być może przywódców innych państw.
- mówił Czaputowicz.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#MSZ #dyplomacja #Jacek Czaputowicz #NATO #Unia Europejska #USA

redakcja
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo