„W piątek, 28 grudnia zmarł nagle prof. Jan Sandorski prawnik, specjalista prawa międzynarodowego, profesor zwyczajny nauk prawnych, emerytowany pracownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych, Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań”

– poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jan Sandorski urodził się 28 stycznia 1940 r. w Poznaniu. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 1962 i w tym samym roku został pracownikiem naukowym uczelni. W 1967 r. uzyskał stopień naukowy doktora.

Na Wydziale Prawa i Administracji UAM w latach 1978-1984 pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Od 1982 do 1989 r. był także kierownikiem Zakładu Obrotu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 1996-1999 rektorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Prof. Sandorski wykładał także na uczelniach zagranicznych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Nigerii, Słowacji, Rosji. Był uznanym w środowisku naukowym specjalistą prawa międzynarodowego, praw człowieka, oraz stosunków polsko-niemieckich.

Tytuł naukowy profesora nauk prawnych Sandorski uzyskał w 2008 r. Był m.in. ekspertem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zasiadał również w Doradczym Komitecie Prawnym MSZ. Był ponadto doradcą polskiej delegacji na sesje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ.

Prof. Sandorski był autorem ponad 100 monografii, a także artykułów i ekspertyz. W 1991 r. został jednym z laureatów zbiorowej Nagrody Naukowej Miasta Poznania za książkę "Poznański Czerwiec 1956".