Rozwiązanie, które przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Finansów, polega na tym, że jeśli przedsiębiorca wydał pieniądze na badania i rozwój, opracował bądź kupił nową technologię, uzyskał dla niej kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jeżeli ją komercjalizuje i ma z tego tytułu przychody, to płaci 5 proc. CIT lub PIT.
- wyjaśnia minister Jadwiga Emilewicz.
 
Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 1 zmiana 25. - PIT, art. 2 zmiana 28. - CIT oraz art. 24).
 
Szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazała, że wchodzące w życie 1 stycznia ułatwienie będzie „jednym z najatrakcyjniejszych rozwiązań podatkowych obowiązujących w UE”. A znane jest m.in. w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Luksemburgu.
 
Przenosimy je dzisiaj do Polski. Mamy nadzieję, że zachęcimy w ten sposób do innowacji nie tylko lokalnych przedsiębiorców, którzy już zainwestowali w badania i rozwój, ale także, że przyciągniemy atrakcyjnych inwestorów z zagranicy. Tych, którzy tworzą wysoko płatne miejsca pracy; bo takie właśnie powstają w firmach, które inwestują w innowacje, opracowują nowe technologie.
- podkreśliła.
 
IP box to, jak mówiła Emilewicz, „kolejny element w ekosystemie wsparcia innowacji”, przygotowany w ciągu ostatnich 3 lat.
 
Przypomnę pierwszą i drugą ustawę o innowacyjności, która przyniosła znaczne zachęty, ulgi podatkowe dla tych, którzy inwestują w prace badawczo-rozwojowe. Efekty tych rozwiązań w tym roku w statystyce już widzimy.
- powiedziała minister Emilewicz.
 
Według danych resortu w 2017 r. skorzystało z tego rozwiązania dwa razy więcej przedsiębiorców niż w 2016 r.

Mamy też dwukrotnie wyższą kwotę środków rozliczanych w tym trybie.
- podkreśliła.
 
Minister Emilewicz wyraziła nadzieję, że to zwiększy wydatki na badania i rozwój oraz podniesie poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
Dziś, w czasie rewolucji technologicznej 4.0, chcemy przyciągać tych, którzy nadają ton tym zmianom. IP box to kolejne rozwiązanie, którym jasno komunikujemy światu: w Polsce opłaca się inwestować i ryzykować, bo inwestycje w innowacje są inwestycjami ryzykownymi.
- tłumaczy szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.