Zeman wygłosił bożonarodzeniowe orędzie już po raz szósty. Tegoroczne wystąpienie było pierwszym w jego drugiej kadencji.

Omawiając m.in. sytuację ekonomiczną, Zeman zwrócił uwagę na ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego. Wśród przyczyn wymienił konflikt handlowy między Chinami a USA, Brexit oraz sytuację na rynku pracy. Apelował o rozwój robotyzacji i ograniczenie podatków od jej wprowadzania i wykorzystywania.

Prezydent powiedział, że bardzo wysoko ceni sobie działalność Grupy Wyszehradzkiej i jako wspólny jej sukces wskazał, że w Unii Europejskiej przestano mówić o kwotach migracyjnych.

Podkreślił, że jest zwolennikiem uczestnictwa Czech w misjach zagranicznych, których celem jest „zwalczanie islamskiego terroryzmu” i opowiedział się za kontynuowaniem misji w Afganistanie.

Tradycja bożonarodzeniowych wystąpień została zapoczątkowana w latach 30. XX wieku przez pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka; później była kontynuowana przez jego następców. Po objęciu władzy przez komunistów w 1948 roku prezydenci socjalistycznej Czechosłowacji wygłaszali orędzie w Nowy Rok. Podobnie postępowali po upadku komunizmu Vaclav Havel i Vaclav Klaus.