Polonia amerykańska o stanie wojennym

Sympozjum w Stamford / Aneta Antoniak

  

Działacze patriotycznych organizacji polonijnych zorganizowali sympozjum historyczne: "Solidarność", Stan Wojenny i Kościół Katolicki w 37-letniej Retrospekcji (świadkowie - dokumenty - opinie historyków USA).

Głównymi organizatorami i prowadzącymi sympozjum, które odbyło się 16 grudnia br. w kościele pw. Holy Name of Jesus byli: Jerzy Polak przewodniczący Klubu "Gazety Polskiej" w Stamford w Connecticut w USA wspólnie z Krzysztofem Sajdakiem przewodniczącym Polonijnego Forum Patriotycznego w Stamford oraz Tadeuszem Antoniakiem przewodniczącym Klubu "Gazety Polskiej w Filadelfii i przewodniczącym Komitetu Obchodów Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, Pennsylvania.

Wydarzenia Grudnia ’70, Czerwca ‘76, okresu legalnej działalności NSZZ "Solidarność" i wydarzeń stanu wojennego relacjonowali uczestnicy, honorowi goście - Świadkowie Historii. Przedstawiono także dokumenty i opinie amerykańskich historyków.
 
Sympozjum zostało poprzedzone uroczystą Mszą św. sprawowaną przez księdza Pawła Hrebenko, proboszcza Holy Name of Jesus w Stamford w koncelebrze z księdzem Tomaszem Przybyłem w intencji ofiar stanu wojennego.

Bohaterowie tamtych wydarzeń, emigranci polityczni z różnych stron Polski, od Podlasia do Śląska i od Wybrzeża do Podkarpacia mieszkający w USA, przybyli aby przedstawić świadectwo zaangażowania w walkę z reżimem komunistycznym, represji i krzywd jakich doświadczyli wspólnie że swoimi rodzinami, i aby  zaświadczyć o pomocy jakiej doznawali od księży - kapelanów Solidarności, hierarchów kościelnych że szczególnym wyróżnieniem Ojca Świętego Jana Pawła II, wspierającego wolnościowe dążenia Polaków.

Wypełniona przez uczestników sympozjum sala konferencyjna kościoła, z wystawionymi kolekcjami fotografii i wystaw tworzyła patriotyczno - religijny klimat, co stworzyło atmosferę tamtych lat i przywołało pamięć, kiedy to religijni Polacy także z przyczyn patriotycznych tłumnie wypełniali kościoły.
 
Przed oficjalnym otwarciem sympozjum ogłoszono rezultat rozpisanego konkursu na Najwybitniejszego Polaka 100-lecia Niepodległości Polski (1918 - 2018) Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej. W imieniu środowisk patriotyczno-niepodległościowych USA i Kanady, oficjalnie ogłosił zgromadzonym wynik pomysłodawca plebiscytu Jerzy Polak z Jackiem Szklarskim z Reduty Dobrego Imienia - USA w asyście koordynatora Klubów "GP" w USA i Kanadzie Macieja Rusińskiego.  

Zwycięzca konkursu został Ojciec Święty św. Jan Paweł II.

Konferencja rozpoczęła się modlitwą. W imieniu organizatorów Tadeusz Antoniak przywitał przybyłych honorowych gości: księdza Pawła M. Hrebenko, księdza Tomasza Przybyła, wicekonsula RP w Nowym Jorku Mateusza Gmurę, Halinę Szeligowską - prezesa Komitetu Parady Pułaskiego w Stamford oraz Jana Orzechowskiego prezesa Holy Name Athletic Club w Stamford.

Antoni Macierewicz wysłał do zebranych gości życzenia świąteczne oraz poprosił o wsparcie działań na rzecz degradacji zbrodniarzy z WRON, a także o wsparcie dla prac Komisji Smoleńskiej.  

Maciej Rusiński wspólnie Jurkiem Polakiem ogłosili, że od tego momentu KGP Stamford będzie nosił imię św. Jana Pawła II.

Rusiński przy tej okazji przekazał pozdrowienia dla wszystkich uczestników sympozjum, a szczególnie Swiadków Historii od prezesa Klubów "GP" Ryszarda Kapuścińskiego, redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza oraz Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego - bardów środowisk patriotyczno-niepodległościowych związanych z "GP". Świadkowie Historii otrzymali również płyty CD z utworami dedykowane dla działaczy NSZZ "Solidarność".

Po części oficjalnej zapaleniem Światła Wolności rozpoczęto sympozjum, (na pamiątkę akcji zapoczątkowanej przez prezydenta Ronalda Reagana w Białym Domu w 1981 r.). Świece zapaliła żona Bolesława Plewy Zofia, w towarzystwie obecnych żon działaczy NSZZ "Solidarność". Gest ten miał pokazać cierpienie i rolę jaka przypadła małżonkom i matkom zabitych, uwięzionych i szykanowanych działaczy opozycji antykomunistycznej.

Krzysztof Sajdak, prezes Forum Patriotycznego w Stamford w wygłoszonym referacie zapoznał uczestników z historią polskich Powstań Narodowych począwszy od Konfederacji Barskiej.

Relacja filmowa prof. Universytetu Harvard Marka Kramera pomogła zrozumieć rolę Ojca Świętego Jana Pawła II i księży kapelanów "Solidarności" z bl. ks. Jerzym Popieluszko na czele w powstaniu i przebiegu działalności ruchu społecznego "Solidarność". Odtworzony wykład video prof. Igora Lukes'a z Boston University zapoznał wszystkich z rolą inteligencji zrzeszonej w KOR na czele z Antonim Macierewiczem, w tworzeniu się opozycji demokratycznej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia po wydarzeniach w 1976 r. w Radomiu i Ursusie. Uczestnicy mogli także zapoznać się z pisemną relacją byłego ambasadora USA w Polsce i pracownika administracji prez. Reagana, Thomasa Simonsa o strategii rządu USA w nakładaniu sankcji ekonomicznych na rządy ZSRR i PRL.

Następnie wystąpili honorowi goście - Świadkowie Historii:
Jako pierwszy Włodzimierz Ilnicki - wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego z Grudnia 1970 r. w Gdyni, którego aresztowano 16 grudnia 1970, represjonowany przez komunistów, odznaczony Krzyżem Wolności Solidarności oraz Medalem Pro Patia. Oopowiadał o swoim aresztowaniu i upokorzeniu oraz o torturach i represjach jakich doznał w tamtym czasie od komunistycznych służb MO i SB. Następnie Stanisław Pyśk, uczestnik strajku w Ursusie w 1976 r., a następnie członek NSZZ "Solidarność", internowany i represjonowany w stanie wojennym w 1981 r., opowiedział o represjach władz komunistycznych jakich doznał, a także wspominał o uczestnictwie w wykładach - szkoleniach prowadzonych w Ursusie przez Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

Historię swojej walki z reżimem komunistycznym, wspominając również swoich przodków - szlachetnych patriotów opowiedział Wiesław Wierzbowski, działacz "Solidarności" że Szczytna, obecnie mieszkający w Bostonie w stanie Massachusetts, współzałożyciel NSZZ "Solidarność" w zakładach "Unitra-Cemi" w Szczytnie zarejestrowanych w MKZ Gdańsk pod nr. 48 w rejestracji postrajkowej - pierwszej organizacji NSZZ "Solidarność" na Warmi i Mazurach, i innych zakładach pracy w mieście pod bokiem Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW i MO w Szczytnie, wiceprzew. MZKK "Solidarności" w Szczytnie, były etatowy członek prezydium Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" w Olsztynie i wiceszef Komisji Interwencji tegoż Zarządu, internowany w Iławie i Kwidzynie a obecnie wiceprzewodniczącego Klubu "Gazety Polskiej" w Bostonie i prezes KPA Wsch. Massachusetts. Wiesław Wierzbowski opowiadał o ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Regionu w Olsztynie w sobotę wieczorem 12 grudnia 1981 i swoim telefonie do obradującej w tym czasie w Stoczni Gdańskiej KK "Solidarności" z informacją o wyjeździe WSO WSW i MO w Szczytnie w pełnym rynsztunku bojowym w stronę Gdańska. Następnie, po przyjeździe z Olsztyna do Szczytna już po północy 13 grudnia zostaje obudzony i ostrzeżony przez kolegę, członka Komisji Zakładowej NSZZ "S" w "Unitra-Cemi" w Szczytnie - Andrzeja Ostrowskiego o podejrzanych ruchach na komendzie MO w Szczytnie.

Ucieka z mieszkania około godziny 3 rano spuszczając się z drugiego piętra w metrową powłokę śnieżną. Parę minut później, dwie Nyski milicyjne wypełnione dwunastoma (12. na jednego) SB-kami i milicjantami (pół na pół - mundurowymi i cywilnymi) zajeżdżają pod blok i biegną klatką schodową na górę waląc do drzwi, które otwiera im jego przestraszona żona. Wpadają we wściekłość, że "ptaszek" wymknął się im z pułapki, gdyż obserwowali go już od samego wieczornego wyjazdu do Olsztyna. Krzycząc z wściekłości i niemocy przeprowadzali rewizje wyciągając szuflady z segmentu z papierami i dokumentami, następnie zabierając z sobą duża cześć interesująca ich dokumentów, a pozostałe papiery rozrzucając po podłodze. Zabrali archiwalne dokumenty, m.in. fotografie dziadka Teodora z Komendantem Józefem Piłsudskim robione w Legionach. Opuszczają spenetrowane mieszkanie i rozpoczyna się polowanie na Wiesława w szczelnie zamkniętym mieście.

Od samego rana w niedzielę, wspólnie z innymi nie internowanymi działaczami "Solidarności" przygotowuje on organizacje strajku w zakładzie ZUMPE "Unitra-Cemi" w Szczytnie na poniedziałek, 14 grudnia. Ma szansę, daną przez ojca Stanisława - dyżurnego ruchu i braci kolejarskiej "Solidarności" na stacji PKP w Szczytnie wydostania się z obławy z oblężonego Szczytna pociągiem towarowym w kierunku Ostrołęki z perspektywą działalności w podziemiu, kreśloną przez ojca, ale odmawia bo nie chce opuścić kolegów przygotowujących strajk i zawieść zaufania wszystkich tych, którzy wybierali go na funkcję w "Solidarności".

W poniedziałek, wczesnym rankiem zostaje zatrzymany przez żołnierzy przy próbie dostania się na zakład pracy obstawiony szczelnie przez żołnierzy z jednostki wojskowej w Lipowcu oraz miejscowych SB-ków i funkcjonariuszy MO, a następnie aresztowany przez SB i osadzony w celi na komendzie MO w Szczytnie. Po paru godzinach zostaje przewieziony do więzienia w Iławie. Z pierwszych dni, kiedy to wszyscy internowani byli zgromadzeni na dużej sali więziennej, pamięta następujący epizod: podczas wyzywania internowanych przez jednego że strażników więziennych, pewien starszy pan (później okazało się, że był to bibliotekarz z Kwidzyna) zwrócił się do owego klawisza słowami (cytat z pamięci): "nie wyzywaj tych ludzi łachudro, bo są to przyszli przywódcy narodu i członkowie polskiego rządu...". W Iławie i Kwidzynie przechodzi wiele "kipiszów" i kilka "ścieżek zdrowia", będąc spałowany w jednej z nich. Traci brata Wojciecha zamordowanego przez "nieznanych sprawców" po Trzech Królach w styczniu 1981 r., a kości brata w ubraniu znaleziono przypadkowo dopiero po 6 miesiącach pod koniec czerwca tegoż roku. Po wyjściu na wolność próbuje różnych form włączenia się w antyreżimową działalność, ale śledzony, inwigilowany, prześladowany i podczas zatrzymywań nakłaniany pod groźbami do emigracji, po 6 miesiącach podejmuje decyzję o emigracji korzystając z oferty rządu amerykańskiego poprzez ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Emigruje do USA 28 lutego 1983 r. Duża rolę gra w tym ojciec Stanisław - w strukturach podziemnych Państwa Polskiego od 1939 do 1951 roku, który twierdził, że bolszewicki komunizm nie daruje nikomu, tak jak to było z żołnierzami podziemia antykomunistycznego - Żołnierzami Wyklętymi - Niezłomnymi, którzy ujawnili się w "amnestii" 1947 r., a później, pod różnymi pozorami, zostawali aresztowani, bestialsko bici i skazywani na wieloletnie więzienia. Warto wspomnieć, że por. Jan Rodowicz "Anoda" legendarny żołnierz Szarych Szeregów, AK oraz Delegatury Sił Zbrojnych, uczestnik Akcji pod Arsenałem i bohater Powstania Warszawskiego, w wigilię 24 grudnia 1948 r. aresztowany przez MBP (UB) i zamordowany podczas brutalnego śledztwa 7 stycznia 1949 r. to bliski kuzyn Wiesława matki Aliny z domu Rodowicz.

Kolejnymi relacjonującymi Świadkami Histori byli: Bolesław Plewa obecnie mieszkający w Filadelfii działacz NSZZ "Solidarność" z Dąbrowy Górniczej, pracownik kopalni "Wujek" w latach 1971-1976 r., działach NSZZ "Solidarność" w zakładzie zmilitaryzowanym - Przedsiębiorstwie Produkcji Sprzętu Technicznego (PPST) w Sosnowcu, internowany w stanie wojennym; Arthur Opolski z Tych-Ledzin, internowany, więziony i szykanowany w stanie wojennym; Paweł Grzegorczyk - członek komitetu strajkowego w Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie, z wyboru etatowy członek Zarządu NSZZ "Solidarność" Ziemi Nyskiej, internowany, szykanowany i prześladowany w stanie wojennym, obecnie przewodniczący Klubu "GP" w New Jersey i członek Komitetu Smolensko - Katyńskiego w Amerykańskiej Częstochowie oraz wiceprzewodniczący Gniazda Sokołów nr. 17 w Newark, NJ. Wspominał o swoich doradczych rozmowach z ks. kardynalem Henrykiem Gulbinowiczem, metropolitą wrocławskim, biskupem diecezjalnym Ignacym Decem czy tez ordynariuszem opolskim ks. arcybiskupem Alfonsem Nosolem o możliwych terminach wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce. Ryszard Maciejowski -  zasłużony działacz struktur Solidarności Regionu Małopolski, członek Zarządu MKZ NSZZ "Solidarność" w Jaśle, pomysłodawcą i współorganizator odsłonięcia Tablicy bł. ks. Jerzego Popiełuszki, internowany i powołany karnie w stanie wojennym do karnej służby wojskowej w Czerwonym Borze; Marian Czarnecki - więziony, Krajowa Komisja Energetyki NSZZ "Solidarność"; Kazimierz Szmigiel z Bielska-Białej, więzień stanu wojennego - wyrok 5 lat za działalność opozycyjną i demokratyczno-niepodległościowa w stanie wojennym.

Grzegorz Michalski mieszkający w New Jersey, działacz NSZZ "Solidarność" z Poznania, były członek Zarządu Regionu Wielkopolskiego NSZZ "Solidarność" w Poznaniu, internowany i represjonowany w stanie wojennym, na początku swojego wystąpienia poinformował zebranych, że dostał wiadomość o śmierci swojego przyjaciela z okresu działalności w NSZZ "Soldarność", który zmarł w Nowym Jorku. Mówił bardzo wzruszony o swoich relacjach z ojcem, który zmarł, tuż po jego przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, a on nie mógł wziąć udziału w pogrzebie. Wspomniał też, że w więzieniu w którym przebywał w czasie internowania doszło do dramatycznej próby ucieczki studenta tam osadzonego. Ów młody chłopak wspinał się po drutach kolczastych i dopiero strzał ostrzegawczy spowodował, że spadł on z dużej wysokości na ziemię. Następstwem tego incydentu był strajk głodowy internowanych. Pan Grzegorz wspomniał także rolę i wkład drukarzy w walce z reżimem komunistycznym. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz „Odznaka Za Zasługi Dla Niepodległości” Adam Stępień, działacz NSZZ "Solidarność" z Lublina, który został pobity w czasie stanu wojennego przez ZOMO (po demonstracji), a także był szykanowany, obecnie członek i działacz Rodzin Radia Maryja oraz Komitetu Smolensko-Katyńskiego w Amerykańskiej Częstochowie; Tadeusz Wojton, działacz struktur NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie; Wojciech Mazur - najmłodszy z uczestników (ur. w 1964 r.), który przedstawił się jako działacz Gdańskiego Ruchu Oporu - "Pokolenie" mówiąc o działalności poligraficznej i Janusz Kudełko, działacz NSZZ "Solidarność" w FSM w Bielsku-Białej, aresztowany i więziony w stanie wojennym w Krakowie na Montelupich.

Na końcu wystąpił Jerzy Polak przywódca strajku 14 grudnia 1981 r. w zmilitaryzowanych zakładach OBR “Gamrat Erg” w Jaśle w następstwie którego ukrywający się przed aresztowaniem w mieszkaniach: Florczykow - Łaski, Janikow - Podlazie i Mrozów - Zarzecze. Wyrzucony z pracy z “Wilczym Biletem” współorganizował grupę kolportażowa i pomagał w organizacji sitodruku (cześć fotograficzną), w 1983 roku zatrzymany wspólnie z narzeczoną, aresztowany i uwięziony za organizowanie młodzieży do kolportażu w Jasielskich Podziemnych Strukturach Solidarności, w 1984 r. brał udział w organizowaniu przez Wiesława Tomasika “Radia Solidarność Jasło“ i innych akcji, także fotograf "Solidarności".

Wśród uczestników gości honorowych - Świadków Historii zabrakło chorego Lecha Sobieszka z Bostonu, członka Prezydium MKS w Gdańsku w strajkach sierpniowych 1980 r na Wybrzeżu, sygnatariusza Porozumienia Gdańskiego z 31 sierpnia 1980, członka Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku a następnie członka Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku i delegata na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność".
 
Po zakończeniu relacji Świadków Historii Tadeusz Antoniak zaprezentował propozycję dwóch uchwał sympozjum. Pierwsza uchwała dotyczyła wyjątkowej roli Kościoła w walce z komunizmem, druga specjalnego potraktowania działaczy antykomunistycznych okresu stanu wojennego na wzór ustawy wniesionej do sejmu przez Józefa Piłsudskiego dotyczącej Powstańców Styczniowych z 1963 r.

Po akceptacji uczestników sympozjum uchwały wręczono Panu Konsulowi z prośbą o przekazanie władzom ustawodawczym i wykonawczym Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie głos zabrał pan konsul Mateusz Gmura, który podziękował za zaproszenie w imieniu swoim jak również Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Macieja Gołubiewskiego. Powiedział, że dla niego jest wielkim zaszczytem być w tym dniu z bohaterami walki o niepodległość, którzy tak wiele ryzykowali dla wolnej Ojczyzny.
Po przemówieniu odebrał od organizatorów, wnioski o przyznanie odznaczeń - Krzyża Wolności i Solidarności, dla tych obecnych na sali Świadków Historii działaczy Solidarności, którzy tego odznaczenia jeszcze nie posiadają.

W sali konferencyjnej sympozjum prezentowano kolekcję fotografii stanu wojennego autorstwa Jerzego Polaka i wystawę "Polska Samotna Misja" przygotowana przez dyrektora Izby Pamięci gen. Ryszarda Kuklinskiego Filipa Frackowiaka, której wielka prezentacja odbyła się ostatnio w Izbie Gmin w Londynie dla parlamentarzystów brytyjskich.
 
Na zakończenie zabrał głos Tadeusz Antoniak, który poinformował zebranych, że uroczystości odbywają się pod patronatem Senatu RP i dzięki wydatnej pomocy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFUK). Przy tej okazji wspomniał uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości prze Polskę zorganizowane przez PSFUK w październiku w Waszyngtonie.

Tadeusz Antoniak mówiąc o przyjaźni polsko - amerykańskiej, w ramach hasła ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ, wspomniał też o pierwszym polskim żołnierzu w NATO gen. Ryszardzie Kuklińskim.

Na zakończenie podziękował bohaterom - Świadkom Historii za to, że potrafili "rzucić swój los na stos, na stos... " nie dając sobie przetracić kręgosłupów moralnych, realizując zawołanie: Bóg, Honor i Ojczyzna, tak jak ich wielcy poprzednicy w 1052 letniej historii naszej Ojczyzny. Mówił też, że "państwo jest tak silne jak silne są elity tego państwa", a zwracając się do Świadków Historii obecnych na sympozjum powiedział:

"Państwo jesteście właśnie tą elitą, elitą która walczyła z komunistyczną dominacją w Polsce. Natomiast wielcy poprzednicy walczyli z "cywilazacją" turańską w ramach obrony cywilizacji łacińskiej. "Cywilizcja", która znów próbuje podnieść głowę i zagrozić Polsce, tym razem z dwóch stron, że wschodu i zachodu.

Tadeusz Antoniak kończąc powiedział, że jest dumny, że kolejny raz można było przygotować ważne wydarzenie historyczne w ramach realizacji polityki historycznej władz RP pod hasłem Komitetu Smoleńsko – Katyńskiego: Budujemy Wspólny Front Patriotyczny - Polonia Semper Fidelis.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Jerzego Polaka - przewodniczącego Klubu "Gazety Polskiej" w Stamford oraz Forum Patriotycznego w Stamford we współpracy z Komitetem Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego, Fundacją Klubów "Gazety Polskiej "w USA, Redutą Dobrego Imienia - USA, Rodzin Radia Maryja i Klubów "Gazety Polskiej" ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych (NY, NJ , Boston, Filadelfia i Floryda).

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Chińczyk nagle zmarł w zimowym kurorcie. Trwa ustalanie przyczyn zgonu

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com /Creative Commons CC0/DarkoStojanovic

  

55-letni obywatel Chin zmarł w hotelu w kurorcie zimowym Bansko, znajdującym się w górach Pirin na południowym zachodzie Bułgarii - poinformowało w niedzielę radio publiczne w Sofii.

Chińczyk poczuł się źle w sobotę wieczorem, stracił przytomność, a lekarz, który przybył do hotelu, stwierdził jego śmierć.

Władze sanitarne próbują ustalić przyczynę zgonu, prowadzone są badania. Ciało Chińczyka przewieziono do szpitala w Błagojewgradzie, gdzie ma być przeprowadzona sekcja zwłok. Według głównego inspektora sanitarnego kraju dr Angeła Kunczewa przyczyną śmierci nie jest koronawirus.

Dotychczas w Bułgarii nie stwierdzono wypadków zachorowania na nowego koronawirusa.

Bansko jest największym kurortem zimowym w Bułgarii, znanym ośrodkiem sportów narciarskich.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl, pap

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl | Gazeta Polska Podcasts