Jak zaznaczono w policyjnym komunikacie, jest to jedna z największych takich spraw wykryta przez organy ścigania w ostatnich latach. Śledztwo w tej sprawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Kopalniany szyb był modernizowany w latach 2009-2015. Na to zadanie, zgodnie z zawartymi umowami, przeznaczono łącznie kwotę przekraczającą 100 mln zł.

Po weryfikacji zakresu prac wykonanych przez firmy zewnętrzne wykryto liczne nieprawidłowości wskazujące na fakt, że wykonawca nie zrealizował wielu robót określonych w umowie. Chociaż nie zostały one wykonane, konsorcjum firm wystawiało faktury i otrzymywało z tego tytułu nienależne wynagrodzenie. W przestępstwo byli zamieszani pracownicy kopalni oraz wykonawcy, którzy wspólnie poświadczyli nieprawdę co do faktycznego zakresu wykonanych robót.

Policjanci zatrzymali 9 osób i przeszukali ich mieszkania. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił im 45 zarzutów poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w dokumentacji rozliczeniowej oraz oszustwa na szkodę Katowickiego Holdingu Węglowego SA, który obecnie jest już częścią Polskiej Grupy Górniczej. W wyniku przestępczych działań holding poniósł szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż 14 mln zł.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 15 do 60 tys. zł. W związku z wyrządzeniem szkody w wielkich rozmiarach grozi im kara nawet do 10 lat więzienia. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy.