Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wyraża głębokie zaniepokojenie możliwością przywracania przez władze Miasta Stołecznego Warszawy w nazwach ulic, osób i organizacji odpowiedzialnych za wprowadzanie i umacnianie systemu totalitarnego w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym.

 – czytamy w apelu.

Jednocześnie Kolegium IPN zwróciło się do Rady Miasta Stołecznego Warszawy i prezydenta stolicy o roztropne podejmowanie decyzji, które będą miały bardzo poważne konsekwencje dla kształtowania pamięci o naszej przeszłości.