Jak podano w uchwale, na pensję marszałka składa się wynagrodzenie zasadnicze - 5,2 tys. zł, dodatek funkcyjny – 2,5 tys. zł, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią prace w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Marszałkowi przyznano też dodatek specjalny w wysokości 700 zł za okres od 19 listopada do 31 grudnia 2018 r. za przewodniczenie Konwentowi Marszałków Województw RP.

Ten ostatni dodatek stał się przyczyną dyskusji w czasie obrad. Stefan Traczyk (PiS) postulował, by Struzikowi nie przyznawać dodatku w wysokości 700 zł za przewodniczenie Konwentowi Marszałków Województw RP. 

- Konwent to organizacja, w której członkostwo jest dobrowolne i można by się zapisywać do innych organizacji i przyznawać z tego tytułu dodatki.

- argumentowali radni PiS.

Postulat został jednak odrzucony przez większość radnych. Uchwałę ws. ustalenia wynagrodzenia marszałka poparło ich 26 , przeciw było 17.

W lutym 2017 roku, pensja Adama Struzika wynosiła 11 tys. 278 zł. 

W ustawie o pracownikach samorządowych zapisano ponadto, że maksymalne wynagrodzenie marszałka nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.