14 grudnia odbyła się uroczystość przekazania pierwszych dwóch PzH 2000 do batalionu artylerii im. generała Romualdasa Giedraitisa, stacjonującego w miejscowości Rukłe leżącej w centralnej Litwie. Szkolenia z obsługi tego sprzętu wojskowego mają wkrótce ruszyć i potrwają kilka miesięcy.

Dostawa zmodernizowanych samobieżnych haubicoarmat przez niemiecki koncern zbrojeniowy Krauss-Maffei Wegmann (KWM) realizowana jest w ramach kontraktu z września 2015 r. o wartości 58.3 mln euro, jaki został podpisany przez Litewskie Siły Zbrojne i  Niemieckie Siły Zbrojne (Bundeswehrę). Umowa zakłada dostawę 21 haubicoarmat PzH 2000 kal. 155 mm., z których 16 wykorzystywanych ma być do celów bojowych, dwie do treningu, a trzy jako rezerwuar części zamiennych.

- Na współczesnym polu walki, czego przykładem jest konflikt na wschodniej Ukrainie, widzimy, że artyleria odgrywa kluczową rolę, stanowiąc główny filar odstraszania. Te w pełni zmodernizowane haubicoarmaty niezaprzeczalnie zwiększą zdolności Sił Zbrojnych Litwy, wprowadzając przy tym najwyższe standardy na polu artylerii - oznajmił szef resortu obrony Litwy Gediminas Jeglinskas.