Wojskowe Biuro Historyczne – tradycje Wojska Polskiego

„Pamięć o bohaterach jest fundamentem naszej tożsamości narodowej” – mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas otwarcia w warszawskim Rembertowie nowej siedziby Wojskowego Biura Historycznego i odsłonięcia popiersia patrona Biura – gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Jak podkreślił, dzięki konsekwentnej pracy historyków „możemy dziś oddać hołd naszym bohaterom”. 

Gen. Kazimierz Sosnkowski – patron WBH
wbh.wp.mil.pl

Szczególnie w tym roku – niezwykłym roku stulecia odzyskania niepodległości – pamiętamy o tych, którzy sto lat temu przyczynili się do odzyskania niepodległości. Jedną z takich postaci niewątpliwie jest gen. Kazimierz Sosnkowski – patriota, dowódca, wzór żołnierza, wzór żołnierza do naśladowania przez dzisiejszych dowódców i przez dzisiejszych żołnierzy. Bardzo cieszę się z tego, że Wojskowe Biuro Historyczne ma takiego wspaniałego patrona. To dobrze świadczy o zespole, na czele którego jest pan dyrektor Cenckiewicz. To też dobrze świadczy o kierunkach badań historycznych. Przy takim patronie z całą pewnością badania będą rzetelne, będą pokazywały prawdę na temat naszej przeszłości.

– powiedział szef MON. 

Dzięki lepszym warunkom lokalowym, WBH będzie mogło udostępniać interesujące materiały oraz lepiej upowszechniać wiedzę „skierowaną szczególnie do młodego pokolenia, do tych wszystkich, którzy dziś kształcą się, do tych wszystkich, którzy dziś poznają naszą przeszłość. Pamięć o bohaterach stanowi fundament naszej tożsamości narodowej. (…) Gratuluję tego, że WBH może w pełni już rozwijać swoją działalność naukową, popularyzatorską, ale także archiwistyczną, bo przecież WBH gromadzi także dokumenty związane z działalnością Wojska Polskiego” – dodał Błaszczak.

Dyrektor WBH Sławomir Cenckiewicz przypomniał, że misją Biura jest

zebranie w całość różnych tradycji Wojska Polskiego. Oczywiście, w nawias bierzemy historię Ludowego Wojska Polskiego, ale to nie oznacza – i tutaj odwołam się do słów generała Kazimierza Sosnkowskiego z 1943 r. – że przekreślamy indywidualne postawy żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Wierzymy, że w wielu sercach tych żołnierzy biła Polska i polski duch i w jakimś sensie symbolem tych żołnierzy są żołnierze I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, przynajmniej ci sybiracy, którzy wybrali tę drogę, bo innej nie znali do wolnej Polski, ale w jakimś sensie wielkim symbolem tych postaw w całym okresie zimnej wojny pozostanie na zawsze pułkownik generał Ryszard Kukliński.

Cenckiewicz zwrócił uwagę, że patron WBH gen. Kazimierz Sosnkowski ma być „symbolem cnót żołnierskich i obywatelskich".

Jest to, można powiedzieć, jedna z najpiękniejszych postaci w dziejach nie tylko Wojska Polskiego, ale w ogóle polskiej historii. Jest to jeden z twórców niepodległości Polski, jeden z twórców sztabu generalnego Wojska Polskiego, jeden z najbardziej znamienitych obrońców niepodległości Polski. Generał, który nie przegrał żadnej bitwy, nawet w 1939 r., generał, który stworzył podwaliny państwa podziemnego, armii podziemnej, który pozostał niezłomny aż do ostatnich swoich dni w końcu lat 60.

W uroczystości wzięli udział również m.in. wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot oraz wdowa po adiutancie generała Kazimierza Sosnkowskiego Halina Babińska.

Wojskowe Biuro Historyczne powstało w 2016 r. na mocy decyzji ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Utworzono je z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego, które stało się wewnętrzną komórką Biura i Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do zadań WBH należy m.in. projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania wojskowej sieci archiwalnej oraz kształtowanie archiwalnego zasobu wojskowej sieci archiwalnej. Biuro odpowiada także m.in. za opracowanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych, a także za udostępnianie materiałów archiwalnych.

 

 

Źródło: dzieje.pl, wbh.wp.mil.pl

#WBH #Wojsko Polskie #archiwa #dokumenty #nowa siedziba #zadania

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo