Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda odwołał Zdzisława Sokala z funkcji swego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego i w jego miejsce powołał Cezarego Kochalskiego.


Prezydencki minister wyjaśnił, że zmiana nastąpiła na prośbę samego Sokala i była związana ze zmianą przepisów o nadzorze na rynku finansowym.

Według nowej konstrukcji KNF z głosem doradczym w Komisji zasiada przedstawiciel BFG, a wiadomym było, że nie można łączyć tego rodzaju statusu, że z jednej strony pan prezes Sokal zasiada jako przedstawiciel w KNF z głosem doradczym, z drugiej strony miałby być zarazem przedstawicielem prezydenta z głosem stanowiącym - takim, który może się wypowiadać w głosowaniu. Stąd to pan prezes Sokal z tego rodzaju inicjatywą wyszedł.
- tłumaczył Mucha.

Zaznaczył również, że prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pozostaje na stanowisku doradcy prezydenta.

Nowym przedstawicielem prezydenta - i we wtorek będzie pierwsze posiedzenie w KNF, podczas którego tę funkcję będzie wykonywał - jest pan profesor Cezary Kochalski, ekonomista, doradca prezydenta RP, a także człowiek, który ma doświadczenie w bankowości.
- podkreślił wiceszef KPRP.

Wskazał jednocześnie, że w ramach „poszerzonego KNF” Kochalski będzie miał możliwość współpracy „z innym doradcą prezydenta RP, ze Zdzisławem Sokalem, który w KNF pozostaje, ale z głosem doradczym, jako przedstawiciel BFG”.