Prowadzący zajęcia mjr Paweł Chołody przedstawił tematykę, która obejmowała teoretyczne i praktyczne zachowanie się żołnierzy podczas ataku na bazę (Ground Attack). Po ogłoszeniu alarmu, zgodnie z przydzielonymi rejonami odpowiedzialności, żołnierze zajęli stanowiska na wieżach, przy bramach wjazdowych oraz w schronach na terenie PMC BAF (Polish Military Compound  Bagram Airfield) — podaje DO RSZ.

Celem treningu było sprawdzenie funkcjonowania systemu ochrony bazy oraz przygotowanie całego stanu osobowego do realizacji zadań na wyznaczonych stanowiskach, w razie sytuacji kryzysowej. Tego typu treningi stanowią integralną część zadań polskich żołnierzy w ramach misji Resolute Support na terenie bazy Bagram i są elementem przygotowania ich na każdą okoliczność — czytamy.