Umowa o wartości ponad 780 mln zł przewiduje dostawę 888 szt. samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności - JELCZ 442.32. wraz z pakietem logistycznym i pakietem szkoleniowym, w tym 473 szt. – w części gwarantowanej zamówienia (samochody w wersji skrzyniowej) oraz 415 szt. w ramach „prawa opcji” (302 szt. w wersji skrzyniowej, 113 szt. podwozi do zabudowy specjalnej). Przewidywane umową terminy dostaw określono na lata 2019-22.

Jest to już trzecia umowa zawarta z firmą Jelcz Sp. z o.o. na dostawy samochodów Jelcz 442.32. Łącznie na potrzeby SZ RP dostarczono 1 242 szt. (w tym 1039 szt. w wersji skrzyniowej oraz 203 szt. podwozi) samochodów Jelcz 442.32. Pojazdy specjalne marki JELCZ zostały zaprojektowane jako produkt przeznaczony do celów wojskowych i są wykorzystywane w wielu programach modernizacyjnych SZ RP.