Przewodnik miał swoją premierę podczas najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej - COP24 w Katowicach. Jest on zwieńczeniem dwóch lat współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii oraz 41 miast i gmin, którzy zainicjowali wspólnotę samorządów i instytucji, mającą strategiczny wpływ na rozwój transportu zeroemisyjnego w polskich miastach.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do samorządów, instytucji pożytku publicznego i prywatnych przewoźników, którzy planują wprowadzić elektryczny transport publiczny i samochodowy. Podstawą podręcznika są rozległe doświadczenia praktyczne zdobyte w czasie spotkań, jak również analizy badań naukowych – krajowych i zagranicznych, ukazujących techniczne aspekty elektromobilności w komunikacji miejskiej. Celem powstania publikacji jest ułatwienie  i zoptymalizowanie wdrażania elektrycznego transportu w miastach w oparciu o przemyślaną strategię działania, wsparcie merytoryczne w procesie podejmowania decyzji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Opracowanie dotyka ram społecznych, prawnych, ekonomicznych  i eksploatacyjnych, sygnalizując również najistotniejsze problemy.

W lutym 2017 roku pięć miast miało w Polsce autobusy elektryczne, około 30 sztuk. Minęło niecałe dwa lata, tych miast jest około 20, mamy ponad 130 autobusów, a do końca przyszłego roku ma ich być między 400 a 500. To oddaje skalę i tempo zmian w transporcie publicznym. To również oznacza, że została przełamana bariera świadomości, która u wszystkich, którzy zajmują się zarządzaniem zmianami jest na pierwszym miejscu. Dzisiaj w ramach  business development w PFR idziemy w kierunku smart city, gdzie e-mobilność jest jednym z kluczowych jego wątków.
- mówił Włodzimierz Hrymniak, koordynator programu E-bus w Polskim Funduszu Rozwoju.

Autorami opracowania są prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski, dr Marcin Wołek, mgr Aleksander Jagiełło, mgr inż. Marcin Koniak, dr inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, dr hab. Krzysztof Grzelec, mgr Marcin Gromadzki, a za redakcję odpowiedzialni byli Barbara Szumska z Polskiego Funduszu Rozwoju i Łukasz Witkowski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.  

- Elektryfkacja transportu publicznego zapewnia znaczące korzyści eksploatacyjne, środowiskowe i promocyjne. Elektromobilność stanowi okazję do rozwoju innowacyjności, poprawę jakości życia w polskich miastach i jest jednym z kluczowych elementów walki ze smogiem. W tym kontekście niezwykle ważne zadanie stoi przed polskimi samorządami. Poprzez zakup pojazdów elektrycznych mogą one przyczynić się do stymulowania rozwoju krajowej gospodarki i umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z wdrażaniem elektromobilności przez jednostki samorządu terytorialnego: społecznych, prawnych, ekonomicznych i eksploatacyjnych.
- mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Podręcznik polecany jest przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz środowisko naukowe, reprezentowane przez dr hab. Tadeusza Dyra, kierownika Katedry Ekonomii, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Rekomendujący zwrócili uwagę na bogatą zawartość merytoryczną, dostępną formę przedstawienia informacji i skupienie się na praktycznych aspektach wdrażania elektromobilności w transporcie publicznym.

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z publikacją: TUTAJ