Żołnierze zostali zapoznani z aspektami współpracy cywilno-wojskowej i technikami negocjacji. Działania na posterunku obserwacyjnym, zasady pracy z tłumaczem, procedury ewakuacji medycznej – to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas szkolenia. Międzynarodowe szkolenie było realizowane przy współudziale żołnierzy amerykańskich zespołu Civil Affairs, stacjonujących w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych - podaje oficjalny portal CPdMZ.

Szkolenie żołnierzy z Białorusi było dobrą okazją do zaprezentowania możliwości CPdMZ na forum międzynarodowym.  Podczas zajęć delegacja attaché Obrony Sił Zbrojnych Republiki Białorusi odwiedziła szkolących się żołnierzy, aby zapoznać się nie tylko z zajęciami, w jakich brali udział Białorusini, lecz również z bazą szkoleniową naszego Centrum - powiedział kierownik szkolenia mjr Hubert Żukowski, cytowany przez oficjalny portal CPdMZ.

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych jest jednostką przygotowującą personel do wyjazdów na wszystkie misje zagraniczne. Jej żołnierze służyli w operacjach pod egidą NATO, ONZ oraz UE, m.in. w Iraku, Afganistanie, Kosowie, Czadzie, Libanie i wielu innych miejscach świata, niosąc pokój i szerząc dobre imię żołnierza polskiego - czytamy.