Jej tematem przewodnim było „Przełomowe Technologie kształtujące działania wojenne” (Disruptive Advances Shaping Warfare), a celem omówienie przemian, jakie powinny być dokonane w Sojuszu, aby mógł on sprostać przyszłym wyzwaniom. 

W ramach konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjne: Rozwijanie ludzi poprzez Przełomowe Technologie- Alternatywne perspektywy; Centralizacja danych w dowodzeniu i procesie podejmowania decyzji; Jak NATO i partnerzy mogą zaadoptować i wykorzystać Przełomowe Technologie w celu poprawy współpracy i wymiany informacji oraz Długookresowe rozważania w Strategicznej Analizie Przyszłości i Ramach dla Przyszłych Operacji Sojuszu.

W konferencji udział wzięło blisko 500 delegatów, w tym Szefowie Transformacji państw Sojuszu i państw partnerskich.

Delegacji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przewodniczył Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 gen. bryg. Piotr Błazeusz.

Nowością tegorocznej edycji COTC było zaproszenie przedstawicieli młodego pokolenia (tzw. Young Disruptors) w celu zapoznania się z ich punktem widzenia, a także przedstawienia im potencjalnych wyzwań z jakimi będą mogli się spotkać w przyszłości.