Czekamy na raport z podsumowania amerykańskiego roku wizowego. Nasze wskaźniki odmów zbliżą się do granicy wejścia do programu znoszącego wizy – mówił w audycji „Sygnały dnia” Krzysztof Szczerski.  
 
W rozmowie z Katarzyną Gójską szef Gabinetu Prezydenta zwrócił uwagę, że zarówno administracja amerykańska jak i Kongres przychylają się do kwestii zniesienia wiz dla Polaków.

To wymaga dużo pracy i działań lobbingowych na rzecz Polski. Ze sprawą wiążą się też dwustronne porozumienia polsko-amerykańskie. Mam nadzieję, że MSWiA te kroki podejmie i będziemy mogli wypełnić wszystkie warunki, by wizy zostały zniesione.
- mówił Krzysztof Szczerski.

Krzysztof Szczerski podkreśla, że przyspieszenie kwestii zniesienia wiz dla Polaków, to efekt rozmów prezydentów USA i Polski.
 
Jest wola, by ten proces pozytywnie zakończyć. I byłaby to nieodległa perspektywa czasowa, powiedzmy roku. To efekt rozmowy prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem.
- mówił w „Sygnałach Dnia” Krzysztof Szczerski.

Prezydencki minister ujawnił, że po stronie amerykańskiej jest zgoda na to, aby zintensyfikować działania w tej sprawie.

Jest zgoda co do tego, by podjąć w kolejnym roku kolejne działania administracji amerykańskiej ale i w Kongresie  [...] Po stronie Kongresu i administracji amerykańskiej istnieje zgoda, by podjąć wysiłki, które pozwolą na decyzje o zniesieniu wiz dla Polaków.
- mówił Krzysztof Szczerski.

Pytany o Fort Trump i stałą obecność żołnierzy USA w Polsce, szef Gabinetu Prezydenta zwrócił uwagę, że wydaje się, iż jesteśmy już blisko osiągnięcia konsensusu w tej sprawie.

Po stronie amerykańskiej jest pozytywna odpowiedź na oczekiwanie prezydenta Polski. To zwiększenie bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Wydaje się, że jesteśmy blisko osiągnięcia porozumienia. Po stronie USA jest pozytywna odpowiedź na oczekiwania w sprawie tzw. Fort Trump wyrażone przez prezydenta Andrzeja Dudę. Polska może stać się bazą dla amerykańskiej struktury bezpieczeństwa w regionie.
- tłumaczył prezydencki minister Krzysztof Szczerski.