Ostatni żyjący na wolności żubr nizinny zginął w 1919 r. w Puszczy Białowieskiej. W  1925 r. ten sam los spotkał na Kaukazie żubra górskiego. W sumie ocalało jednie kilkadziesiąt zwierząt żyjących w niewoli. Co ciekawe, wszystkie obecnie żyjące żubry pochodzą od 12 osobników, a żubry nizinne (białowieskie) tylko od 7 sztuk.

Pod koniec 2016 r. na świecie żyło 6573 żubrów. W hodowlach zamkniętych - 1706 żubrów, w hodowlach półwolnych - 395 żubrów, a w hodowlach wolnych 4472 żubry. W 2017 r. w Polsce żyło 1873 żubrów. W stadach zamkniętych - 238 żubrów, w stadach wolnych - 1635 żubrów.

Waga samca żubra  wynosi od 440 do 920 kg, a wysokość w kłębie dochodzi do 188 cm. Samice ważą od 320 do 640 kg. Pomimo swojej wagi i rozmiarów żubr  potrafi  biec  do 40 km/h i przeskakując strumień, zwalone drzewo lub płot.


Film przedstawia niezwykłą historię odtwarzania populacji żubrów, oraz życie zwierząt w ich naturalnych warunkach.