„Zgromadzenie Narodowe pozdrawia świętującą setną rocznicę odzyskania niepodległości Polskę i z szacunkiem chyli głowę przed bohaterami polskiej wolności”

– napisano w projekcie ustawy, opublikowanym na stronie parlamentu Węgier.

W projekcie wyrażono również przekonanie, że...

„oparta na historycznej wspólnocie losów ścisła więź między strzegącymi swej niezależności państwowej Węgrami i Polską jest niezbywalnym warunkiem zarówno realizacji naszych narodowych interesów, jak i zwiększenia wpływu Europy Środkowej w europejskim systemie współpracy”.

Podczas dzisiejszej debaty nad projektem jeden z jego współautorów Istvan Bajkai z Fideszu powiedział, że celem ustawy jest zadeklarowanie historycznego sojuszu węgiersko-polskiego oraz jego wzmocnienie. Według autorów ustawa umożliwiłaby w sferze oświaty zapoznanie węgierskich uczniów z więzami historycznymi i kulturalnymi łączącymi oba kraje. Jak ocenił Bajkai, ważnym współczesnym kontekstem środkowoeuropejskim projektu jest prawo do suwerenności. Według niego pod tym względem dwa kraje szczególnie się wspierają.

Przypominając wspólne momenty historii obu krajów zaznaczył, że należy budować na sile, jaką daje węgiersko-polska przeszłość, na moralnym nakazie wzajemnego wspierania się oraz na wspólnych korzeniach chrześcijańskich, realizując konkretne cele, takie jak szybka kolej Warszawa-Budapeszt. Rzeczniczka narodowości polskiej w parlamencie węgierskiej Ewa Ronay zaapelowała ze swej strony, by ustawa formułowała cele nie tylko w sferze oświaty, ale także badań historycznych.