Tematyka konferencji - która odbędzie się w siedzibie Zgromadzenia Narodowego Węgier - będzie dotyczyła relacji polsko-węgierskich począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.

W trakcie wydarzenia przewidziane jest wystąpienie marszałka Sejmu oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kovera.

Po konferencji marszałek Sejmu spotka się z Polonią Węgierską.