Przez ostatnie dwa tygodnie żołnierze DWDP-W brali udział w trzecim etapie ćwiczenia pk. „Anakonda-18” - ćwiczeniu dowódczo-sztabowym wspomaganym komputerowo. Podczas ćwiczenia prowadzili działania przez 24 godziny na dobę dowodząc, z Polowego Stanowiska Dowodzenia, jednostkami z kilku krajów podczas konfliktu o wysokiej intensywności. Równocześnie dowództwo dywizji poddane zostało sprawdzeniu w ramach ostatniej fazy, rozpoczętej w czerwcu, certyfikacji - czytamy na oficjalnym portalu dywizji. 

6 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie ćwiczenia pk. „Anakonda – 18” oraz zakończenie certyfikacji dowództwa dywizji. W uroczystości brali udział, m.in., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, a także dowódcy wojskowi z Polski oraz struktur NATO. Tego dnia dowódca Allied Land Command (LANDCOM) John C. Thomson III, będący jednocześnie szefem komisji certyfikacyjnej, podpisał protokół certyfikacji, ogłoszono również jej wynik – Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód jest gotowe do działania - podaje DWDP-W. 

Uzyskana doskonała ocena w certyfikacji stanowi potwierdzenie nie tylko Państwa ciężkiej pracy i zdolności organizacyjnych, ale pokazuje także ogromne zaangażowanie i jest z pewnością powodem do wielkiej satysfakcji

- powiedział prezydent Duda. 

Możemy mieć wspólną satysfakcję z tego, że postanowienia szczytu NATO z Warszawy z  2016 r. są wdrażane w życie, że dziś rozpoczęła swoje funkcjonowanie certyfikowana Wielonarodowa Dywizja Północny - Wschód. Gratuluję dowódcy dywizji, szefowi sztabu dywizji, gratuluję wszystkim dowódcom, żołnierzom. Udowodnili swoją sprawność, swoją wiedzę wojskową, swoje zaangażowanie w to, żeby stanowić bardzo ważny filar bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO

- dodał szef MON Mariusz Błaszczak.