Istotnym wątkiem rozmów szefów sztabów generalnych obu krajów było poszerzenie współpracy w ramach wspólnych ćwiczeń oraz możliwość wykorzystania centrów symulacyjnych w szkoleniu bilateralnym. W toku dyskusji poruszono również tematy dotyczące perspektyw szkolenia pilotów F-16. 

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rumunii przybył do Warszawy na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W programie wizyty przewidziano również spotkanie z rumuńskimi żołnierzami służącymi w ramach eFP w Polsce oraz wizytę w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.

Dwustronna współpraca wojskowa między resortami obrony narodowej Polski i Rumunii rozwija się intensywnie. Szczególnym impulsem do pogłębienia współdziałania było podpisanie w 2011 roku planu działania do polsko-rumuńskiej Deklaracji o Partnerstwie Strategicznym. Kontakty na szczeblu kierownictw ministerstw są cykliczne i odbywają się głównie w ramach kolejnych rund polsko-rumuńskiego Dialogu Strategicznego.