W bieżącym roku świętujemy stulecie odrodzenia suwerennego państwa polskiego. Rad jestem, że włączając się w rocznicowe obchody podjęliście państwo starania mające na celu postawienie nowego pomnika na grobie działacza niepodległościowego, oficera I Brygady Legionów Polskich, marszałka Sejmu oraz trzykrotnego premiera II Rzeczpospolitej.

– napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Prezesa IPN Jarosław Szarek przypomniał, że Sławek „miał liczne zasługi, ale był człowiekiem niezwykle skromnym, dla siebie niczego nie żądał. Był z pokolenia, które marzyło o wolnej Polsce, które o nią walczyło i później tę wolną Polskę budowało. Tworzył Legiony i cały ten szlak ku wolnej Polsce przeszedł. Jest symbolem tego pokolenia, które na stos rzuciło swój życia los. Ci ludzie pokazywali czym jest bezinteresowna służba dla Polski".

Obecnie Walery Sławek jest pochowany na skraju urządzonej na początku lat 20. XX w. kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej.

To że ta wybitna i zasłużona postać spoczywa w tym miejscu jest efektem działalności władz komunistycznych, które postanowiły usunąć jego szczątki z alei głównej, bo trzeba było tam zrobić miejsce dla funkcjonariuszy nowego reżimu. W przyszłym roku mija 55 lat od czasu kiedy dokonano tej ekshumacji, a równocześnie 80 lat od tragicznej śmierci Walerego Sławka, dlatego uznaliśmy, że najwyższy czas by uhonorować go godnym, trwałym pomnikiem.

– mówił dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.

Podczas czwartkowej uroczystości złożono wieńce w imieniu m.in. premiera, ministra obrony narodowej, IPN i Urzędu ds. Kombatantów. Kwiaty złożono także przed Pomnikiem-Mogiłą Czterech Poetów Legionowych. W zbiorowej mogile pochowano czterech żołnierzy poetów z II Brygady Legionów – Rudolfa Brandysa, Władysława Gniadego, Józefa Mączkę i Bogusława Szula-Skjoeldkrona.

Walery Sławek był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, współtwórcą Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, żołnierzem Legionów. Był członkiem Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej, oficerem Wojska Polskiego, twórcą BBWR, marszałkiem Sejmu i trzykrotnym premierem.