W ramach przyjętego harmonogramu szkolenia poligonowego dowódca 1. Brygady Pancernej przeprowadził ćwiczenie instruktażowo-metodyczne dla dowódców batalionów i dywizjonów na bazie ćwiczenia prowadzonego przez dowódcę 3. batalionu zmechanizowanego wraz z 5. kompanią zmechanizowaną - podaje oficjalny portal 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. 

Ćwiczenie osiągnęło zakładany cel szkoleniowy, jakim było doskonalenie umiejętności dowódców w przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń taktycznych z kompanią - czytamy.

Podczas szkolenia żołnierze z 1.bz, 3.bz, 1.bcz oraz kompanii rozpoznawczej odbyli także strzelania bojowe z BWP-1, moździerzy oraz broni strzeleckiej. Następnie pododdziały brygady stanęły przed sprawdzianem, jakim było ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Lampart 18, podczas którego sprawdzeniu podlegał 3. Zamojski batalion zmechanizowany.  W trakcie realizacji zadań pododdziały batalionu wykonywały szereg zadań taktycznych i ogniowych, które zostały ocenione przez dowódcę jednostki i kierownictwo ćwiczenia - informuje 16. DZ.