Uczniowie kończący ósmą klasę szkoły podstawowej pójdą do czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Oni wejdą już w nowy system edukacji. Ich koledzy, kończący gimnazjum, będą się uczyli w liceum trzy lata, a w technikum cztery. Zanim jeszcze uczniowie pójdą do nowych szkół, czekają ich też dwa różne egzaminy, jednych egzamin gimnazjalisty, drugich ósmoklasisty. Czy te dwa roczniki zmieszczą się w szkołach?

Według kuratorium oświaty nie powinno być większych problemów. Kurator zadeklarował, że gotów jest jechać wszędzie tam, gdzie go poproszą, by na miejscu wyjaśniać sytuację.

Niepokój rodziców podsycany jest od dawna przez opozycję. I w niektórych szkołach może być problem, jak choćby w LO IV przy ul. Składowej we Wrocławiu. Jak tłumaczył kurator, ta szkoła nie skorzystała z propozycji przeniesienia do większego budynku, bo jej dyrekcja chciałaby rozbudowy istniejącego obiektu, a to może potrwać latami.

Optymizm kuratorium wynika z demografii. W latach 2007–2018 ubyło blisko 20 tys. uczniów. W roku 2007 w województwie dolnośląskim do liceów uczęszczało ok. 50 tys. młodzieży, a w obecnym prawie 30 tys. W przyszłym roku do tych szkół trafi zaś grupa 40 tys. uczniów. Zdaniem kuratora jest tu wystarczająca rezerwa.

Więcej w dzisiejszym Dodatku Dolnośląskim "Gazety Polskiej Codziennie"