Archeolodzy na razie nie ujawniają dokładnej lokalizacji nowo odkrytego cmentarzyska w obawie przed poszukiwaczami skarbów, którzy przemierzają pola i lasy z detektorami metali. Krzysztof Socha z Muzeum Twierdzy Kostrzyn  podkreśla, że był zaskoczony dużą liczbą odkrytych zabytków metalowych. Do tej pory archeologom udało się również odkryć liczne szczątki przepalonych ludzkich kości.

Po wstępnych badaniach, które przeprowadziliśmy w listopadzie uważam, że mamy do czynienia z olbrzymim, być może nawet kilkuhektarowym cmentarzyskiem z pierwszych wieków naszej ery.
- powiedział archeolog.

W czasie wykopalisk odkryto trzy kompletne groby; szczątki zmarłych są przepalone. W jednym przypadku pierwotnie znajdowały się w ceramicznej urnie, w pozostałych - wsypano je do wykopanych w ziemi jam.

Nekropolia jest w dużej części zniszczona przez gospodarkę leśną - las został zasadzony w tym miejscu blisko pół wieku temu.

Nie wiemy, czy wcześniej był tu las, ale w czasie wykopalisk odnotowaliśmy ślady bardzo głębokiej orki, które mogły przyczynić się do degradacji starożytnych pochówków.
- dodaje.

Jednak zdaniem archeologa grobów było dużo więcej. Świadczą o tym chaotycznie porozrzucane zabytki tuż pod powierzchnią ziemi.
 

Co prawda pierwsze kompletne groby należały zapewne do osób trudniących się wojaczką - bo w grobach odkryliśmy elementy uzbrojenia, w tym rytualnie zgięty metalowy miecz - to wokół znajdujemy też zapinki i inne ozdoby. Świadczy to o tym, że było to cmentarzysko należące do całej społeczności - zapewne kobiet, mężczyzn i dzieci.
- wyjaśnia archeolog.

W odkrytych do tej pory grobach określanych przez odkrywców jako pochówki wojowników, oprócz broni znaleziono też metalowe elementy ubrań (np. okucia pasa) i metalowe noże. Teraz badacze czekają na analizy antropologiczne kości. Dzięki nim dowiedzą się m.in. jaka była płeć zmarłych.

Archeolodzy sądzą, że na cmentarzysko należało do ludności germańskiej.

Tutaj ścierały się wpływy Gotów i Wandalów z wpływami nadłabskimi.

- mówi Socha dodając, że można o tym wnioskować na podstawie różnorodnych zabytków.

To jedno z niewielu cmentarzysk o takim charakterze na terenie zachodniej Polski.