Zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w AAN Mariusz Olczak mówił, że dokumenty poddane digitalizacji to m.in. meldunki Delegatury Rządu RP na Kraj, które nigdy wcześniej nie były publikowane.

Rozbudowane struktury państwa podziemnego (...) regularnie przysyłały wszelkiego rodzaju informacje o najbardziej szczegółowych wydarzeniach dziejących się w poszczególnych miastach, dotyczących realnych strat wojennych i osobowych, jak i terroru.

Według Olczaka, meldunki te są „bardzo wiarygodnym” źródłem informacji o działalności Niemców na terenie okupowanej Polski, ponieważ były one tworzone bezpośrednio po opisywanych wydarzeniach. W dodatku wiemy, że sporządzenie nieprawdziwego meldunku, było karane.

Olczak przekazał, że zdigitalizowane meldunki zostaną posegregowane wedle miejscowości, których dotyczą, a następnie udostępnione w internecie. Tak sporządzony katalog będzie dostępny jako podstrona witryny internetowej Archiwum Akt Nowych. Aby poznać meldunki dotyczące wydarzeń w danej miejscowości, wystarczy wyszukać ją na alfabetycznie sporządzonej liście. Po kliknięciu w nią wyświetlą się skan meldunków odnoszących się do danego regionu.

Według niego wydarzenia opisane w meldunkach nie są wszystkimi, do których mogło dojść na danym obszarze w latach 1939-1945. Podkreślił, że jeżeli do Archiwum dotrze informacja o zbrodni, która nie została uwzględniona, to internetowy katalog będzie o nie systematycznie uzupełniany. Kierownik oddziału informacji naukowej i udostępniania zasobu w AAN Dorota Gębicka przekazała, że kwerendzie zostało poddanych ok. 66 metrów bieżących akt. W jej wyniku do digitalizacji wytypowano przeszło 60 tys. dokumentów. Do tej pory zeskanowano ok. 30 tys. dokumentów. Pierwsze z nich będą dostępne w internetowym katalogu jeszcze w grudniu, a wszystkie w przyszłym roku.