Jednym z głównych kierunków, na którym odbywa się szkolenie to pas taktyczny Trzemeszno Lubuskie, gdzie pododdziały 7. Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich (7. bSKW) wykonywały skomplikowane strzelania sytuacyjne w dzień oraz w warunkach ograniczonej widoczności. Żołnierze  realizowali zadania ogniowe z każdego etatowego środka ogniowego - czytamy na portalu 17. WBZ.

W tym samym czasie, na innym oddalonym ok. 10 km kierunku, (plac ćwiczeń inżynieryjno-saperskich TURSK) instruktor sierż. Arkadiusz Dużyja prowadził zintegrowane zajęcia doskonalące drużyn zsaperyzowanych. Zajęcia obejmowały  wykonywanie węzłów saperskich, uzbrajanie lontu detonującego oraz przygotowywanie materiałów wybuchowych do wysadzania metodą bezspłonkową. Efektem końcowym szkolenia było sporządzenie elektrycznej sieci wybuchowej - podaje wielkopolska brygada.