Marsz - organizowany przez Platformę, Nowoczesną oraz Komitet Obrony Demokracji - przeszedł stołecznymi ulicami 12 maja tego roku. Wzięło w nim udział - według szacunków ratusza - 50 tysięcy osób (policja, choć nie podała własnych wyliczeń, uznała dane magistratu za przeszacowane). Po marszu w sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać było Neumanna i Halickiego trzymających płonące race.

Kilkanaście dni później stołeczna policja zapowiedziała skierowanie do marszałka Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu posłom PO, po to by móc ukarać ich mandatem za to wykroczenie.