Kadra dowództwa i sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej uczestniczyła w szkoleniu strzeleckim w oparciu o strzelnicę 1. Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej. Żołnierze mieli do wykonania strzelanie z pistoletu wojskowego P- 83 - podaje oficjalny portal 16. DZ.

Uzyskane wyniki z przeprowadzonego szkolenia strzeleckiego pokazują, że kondycja strzelecka kadry utrzymuje się na wysokim poziomie. Wszyscy strzelający otrzymali pozytywne oceny. Był to kolejny sprawdzian strzelecki kadry Dowództwa dywizji, którego rezultaty napawają optymizmem - czytamy.

W ramach dodatkowego punktu nauczania uczestnicy zajęć doskonali również umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli podstawowego zabiegu podtrzymującego życie poszkodowanego - informuje portal pomorskiej dywizji.