Okręty zespołu weszły do Szczecina w piątek 30 listopada w godzinach przedpołudniowych. Są to flagowy okręt zespołu - belgijski BNS GODETIA oraz niszczyciele min: litewski LNS KURSIS, łotewski LVNS RUSINS, holenderski HNLMS MAKKUM oraz niemiecki FGS HOMBURG. Okrętom towarzyszy trałowiec z 12. Dywizjonu Trałowców: ORP Jamno. Wizyta w Szczecinie jest okazją dla załóg na uzupełnienie zapasów okrętowych oraz na przygotowanie się do dalszej realizacji zadań na morzu. Wizyta zakończy się w poniedziałek 3 grudnia - czytamy na oficjalnym portalu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

Głównym zadaniem okrętów SNMCMG-1 jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Poza tym istotnym zadaniem zespołu jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych wspólnych zadań czyli zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. W ten sposób okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem "Tarczy Przeciwminowej" dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wizyty robocze okrętów bander państw NATO w polskich portach mają na celu rozwój przyjacielskich stosunków oraz wzajemne zaznajomienie się z warunkami, pracą i sprzętem marynarzy. Służą one również do wymiany doświadczeń związanych z realizacją zadań na morzu - podaje 8. FOW.