Litwa zakupiła w 2016 roku około 180 pojazdów M133/M577 w wersjach dowodzenia, wsparcia ogniowego i ewakuacji medycznej. 22 wozów wykorzystanych zostanie jako wozy dowodzenia dla 21 haubicoarmat PzH 2000, jakie w poprzednich latach Wilno zakupiło od Niemiec.  Wszystkie z pojazdów M577 mają być dostarczone już w roku 2019 do stacjonującego w bazie Rukla w centralnej Litwie batalionu artylerii im. Romualda Giedroycia.

Koszty modernizacji M577 wyniosły ok. 1.5 mln euro. Same natomiast prace zostały zrealizowane przez litewski Autokurtas, który w tym kontrakcie współpracował z niemieckim przedsiębiorstwem FFG-Flensburg.