Według dwuletniej umowy Lockheed Martin ma zoptymalizować funkcjonowanie egzoszkieletu ONYX. Usprawnienia będą sprawdzane m.in. za pośrednictwem Uniwersytetu na Florydzie w czasie szkoleń realizowanych w 2019 przez żołnierzy NSRDEC. 


ONYX jest egzoszkieletem obejmującym dolne części ciała. System ten dzięki bardzo czułym sensorom dostosowuje się do ruchów żołnierza, znacząco zwiększając siłę i wytrzymałość, redukując przy tym możliwość powstania kontuzji u wojskowego. Umożliwia podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładunków oraz ułatwia poruszanie się w trudnych warunkach terenowych. Dzięki ONYX-owi łatwiejsze jest również używanie cięższego uzbrojenia.