Wybór Polski na wiceprzewodniczącego Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO to kolejny sukces naszego kraju na forum UNESCO. Na tegorocznej 13. Sesji Komitetu, pierwszy polski wpis – Szopkarstwo krakowskie, znalazł się na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W trakcie spotkania debatowano także na temat zagrożeń dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W raporcie przygotowanym przez sekretariat Konwencji UNESCO z 2003 r. bezpośrednio odwołano się do postanowień Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury, przyjętej w maju br. w Warszawie, w której wskazano, że proces odbudowy nie może się odbywać bez poszanowania wierzeń, praktyk oraz wiedzy, a także aktywnego udziału społeczności lokalnych.

– czytamy.

W czasie 13. sesji Komitetu podjęto 31 decyzji w sprawie wpisów nowych elementów na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, w tym zapasy koreańskie, reagge z Jamajki oraz kult ikony Matki Boskiej Budsławskiej na Białorusi.

Na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Wymagającego Pilnej Ochrony znalazło się siedem nowych elementów, m.in. — wiedza dotycząca zarządzania kanałami wodnymi foggaras z Algierii oraz taniec w maskach z Kambodży.

Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego składa się z przedstawicieli 24 państw-stron, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 4 lata; wymiana połowy składu Komitetu następuje co 2 lata. Do najważniejszych zadań Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO zalicza się m.in. analizę wniosków o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości oraz sprawozdań przedstawianych przez państwa-strony konwencji UNESCO z 2003 r.