Dzięki działaniom informacyjnym i promocyjnym udało się dotrzeć do 60 prywatnych posiadaczy pamiątek związanych z ks. Jerzym i do wielu instytucji dysponujących specjalistycznymi archiwami takich, jak: IPN, archiwum TVP, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i innych. Do tej pory przekazano kopie blisko 530 obiektów, m.in. z NSZZ Solidarność z Gdańska oraz ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Są wśród nich głównie zdjęcia, kopie znaczków pocztowych i wydawnictw okolicznościowych.

– zaznaczono w komunikacie.

Kolejnym etapem akcji będzie długotrwały proces pozyskiwania kopii pamiątek i prace formalno-prawne.

Dziękujemy wszystkim, którzy skontaktowali się z nami i udostępnili nam swoje pamiątki. Wierzymy, że akcja ta umożliwi bliższe poznanie ks. Jerzego. Poznanie tych pamiątek pozwoli uzupełnić naszą wiedzę na temat życia Błogosławionego. W przyszłym roku minie 35 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Zbliża się, jak wierzymy, dzień kanonizacji, dlatego jest to dodatkową motywacją, aby taką akcję przeprowadzać właśnie teraz.

– powiedział proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie ks. Marcin Brzeziński.

Organizatorzy akcji przypomnieli, że ks. Jerzy związany był z Białostocczyzną, gdzie się urodził, i z Mazowszem, gdzie pracował, a także ze środowiskami Solidarności, duszpasterstwa ludzi pracy, medycznym i studenckim.

Sam dużo podróżował zarówno po świecie, jak i po Polsce. Odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce czy na Śląsku. W wielu miejscach miał przyjaciół. Wielokrotnie też był przez nich fotografowany. Prowadził korespondencję listowną. Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu pamiątek związanych z ks. Jerzym Popiełuszko, prosimy o kontakt.

– zaapelowano w komunikacie.

Szczegółowe informacje są na stronie akcji www.popieluszko-pamietam.pl