Jak się dowiadujemy, dyskusje toczyły się głównie m.in. wokół kwestii zagospodarowania Pałacu Zamoyskich, możliwościach ograniczenia ruchu melexów i samochodów w obrębie Starego Miasta oraz wzmocnienia systemu ochrony zabytkowego zespołu staromiejskiego poprzez np. utworzenie jednostki zarządzającej tym procesem.
 
Po zakończeniu konsultacji, autorzy planu „Stare Miasto w Zamościu - Plan Zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa UNESCO na lata 2019-2028” przygotują jego ostateczną wersję. O tym, czy zostanie przyjęty zdecyduje Rada Miasta, stanie się to najprawdopodobniej w pierwszej połowie przyszłego roku.