W ramach zadania odbyło się wiele spotkań nakierowanych na pozyskanie uwag i wniosków związanych z wąwozem. Zrealizowano spotkanie otwarte, na którym została zaprezentowana agenda działań przy wytwarzaniu koncepcji oraz zebrane wstępne wnioski i uwagi dotyczące wąwozu. Odbył się również spacer tematyczny. Na przełomie czerwca oraz lipca odbyły się trzy spotkania konsultacyjne zrealizowane w formie śniadań konsultacyjnych. W godzinach porannych przestrzeń Wąwozu zamieniała się w śniadaniowe pikniki wypełnione grami, spotkaniami z trenerem personalnym, pokazami dronów wyścigowych czy warsztatami florystycznymi.
 
W związku z realizacją projektu, oprócz spotkań partycypacyjnych, zostały przeprowadzone badania terenowe przy użyciu drona oraz badania prowadzone przez ekspertów mierzące m.in. natężenia ruchu na poszczególnych ciągach komunikacyjnych, analizy map czy historii miejsca. Wraz z wykonaniem analiz, badań terenowych oraz zebraniem wniosków i uwag, został przygotowany raport pod opracowywanie koncepcji. Od sierpnia rozpoczęły się prace projektowe nad kompleksową koncepcją zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu.
 
28 listopada odbyło się spotkanie kończące projekt, podczas którego została zaprezentowana spójna koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina. Projekt został przedstawiony jako najbardziej realny do zrealizowania, kompleksowy plan wąwozu.
 
Przewidziane jest wytworzenie dwóch stref rekreacyjnych, jedna już istniejąca w górnej części wąwozu – strefa aktywna, oraz nowa strefa naturalna w dolnej części wąwozu. Na podstawie zebranych uwag, w koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina zmienia się m.in. lokalizacja wybiegu dla psów; betonowe boisko zostaje usunięte a w jego miejscu powstaje naturalna część wąwozu wypełniona łąkami kwietnymi,; pomiędzy siłownią a placem zabaw powstaje boisko wielofunkcyjne ze specjalną nawierzchnią. Zmianie ulegają również ciągi komunikacyjne które dostosowane są do korzystania przez rodziców z wózkami, czy osoby z niepełnosprawnościami. Koncepcja wprowadza spójną całość wąwozu z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz wykorzystania istniejącego potencjału miejsca.
 
Projekt kosztował 42 000 zł. Realizatorem projektu jest Fundacja Krajobrazy, zadanie finansowane w ramach Zielonego Budżetu Miasta Lublin.