W liście do górników, odczytanym podczas piątkowych uroczystości w Katowicach przez doradcę prezydenta Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, Andrzej Duda złożył życzenia oraz wyrazy uznania i wdzięczności całemu środowisku górniczemu.

Podkreślił, że węgiel, nazywany tradycyjnie „czarnym złotem”, to źródło istotnych wartości społecznych, ekonomicznych i cywilizacyjnych, a obecnie wiąże się także z czystymi technologiami oraz takimi projektami jak „zaawansowana technologicznie produkcja wodoru czy syngazu z węgla”.

„Projekty te budzą duże nadzieje i oczekiwania, ponieważ ich realizacja na masową skalę może odegrać ważną rolę z punktu widzenia całościowej wizji bezpieczeństwa energetycznego Polski i utrzymania wysokiej konkurencyjności gospodarki narodowej”

- napisał prezydent.

W tym kontekście - w ocenie Andrzeja Dudy - znaczenia nabiera zbliżająca się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w grudniu w Katowicach, w miejskiej Strefie Kultury na terenie dawnej kopalni "Katowice".

„Trudno nie dostrzec w tym świadectwa czasów: z jednej strony – to efekt i widomy znak sukcesu polskiej dobrej transformacji, a z drugiej – symbol budowania nowoczesnej Polski kolejnego stulecia, która stawia na rozwój i postęp w oparciu o dziedzictwo i tradycję” - ocenił prezydent, gratulując Polskiej Grupie Górniczej sukcesów w „poszukiwaniu nowoczesnych i ekologicznych sposobów wydobycia i zastosowania polskiego węgla”, by polski węgiel stał się ekologicznym surowcem energetycznym, porównywalnym pod względem wielkości emisji do odnawialnych źródeł energii.

Doroczne uroczystości barbórkowe - wskazał Duda - są „wyrazem przywiązania do dostojnej tradycji, którą górnicy pielęgnują od wieków. Barbórka to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów, wyrażających szacunek dla ludzkiego wysiłku i jego owoców. Etos wytrwałej, rzetelnej pracy zajmuje często szczególne miejsce w życiu mieszkańców regionów górniczych, zwłaszcza Śląska. Cieszę się, że górnośląskie tradycje barbórkowe zostały niedawno uhonorowane wpisaniem na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jestem przekonany, że zasługują one na ochronę, zachowanie i przekazanie kolejnym generacjom” - czytamy w liście.

Prezydent zauważył, że tegoroczna Barbórka zbiega się z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał że Sejm ustanowił 2019 r. Rokiem Powstań Śląskich. „Ufam, że będzie to okazja do złożenia hołdu wszystkim osobom zasłużonym w zmaganiach o prawo przynależności tych ziem do naszej wolnej ojczyzny. Pamięć o poświęceniu pokoleń Ślązaków, w tym wielu rodzin górniczych, dla ocalenia polskości Śląska pozostaje trwałym fundamentem dziedzictwa narodowego i tożsamości regionalnej” - wskazał Andrzej Duda.

W najbliższy wtorek prezydent weźmie udział w obchodach Barbórki w należącej do spółki Tauron Wydobycie kopalni Brzeszcze w małopolskich Brzeszczach.