Śledztwo zostało zainicjowane w wyniku czynności operacyjnych wykonywanych przez funkcjonariuszy CBŚP Zarządu w Lublinie. Jak ustalono w toku postępowania, grupa zajmowała się wytwarzaniem na dużą skalę wyrobów akcyzowych w postaci papierosów, celem wprowadzenia do obrotu.

W toku postępowania w stosunku do siedmiu osób prokurator ogłosił postanowienia o przedstawieniu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uszczuplenia należności publicznoprawnych w związku z produkcją podrobionych papierów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz oznaczanie tych wyrobów podrobionymi znakami towarowymi, w celu wprowadzania ich do obrotu. Podejrzani to osoby w wieku od 28 lat 58. Sześciu z nich to obywatele Ukrainy.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Lubin-Zachód w Lublinie, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci z CBŚP Zarządu w Lublinie i funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Białej Podlaskiej podczas czynności realizowanych na terenie dwóch miejscowości województwa mazowieckiego ujawnili fabrykę papierosów oraz zewnętrzny magazyn, w którym składowano krajankę tytoniową.

- W toku czynności zabezpieczono linię produkcyjną służącą do produkcji papierosów, łącznie blisko 2 i pół miliona sztuk wyprodukowanych papierosów oraz ponad 10 ton przechowywanego tytoniu, przeznaczonego do takiej produkcji. Swoim działaniem grupa doprowadziła do uszczuplania należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu akcyzy i podatku VAT w łącznej kwocie 12 924 446 złotych, w tym z tytułu akcyzy w kwocie 10 086 789 złotych oraz z tytułu podatku VAT w kwocie 2 837 657 złotych – informuje prokuratura.

Szacunkowa wartość papierosów została wyliczona na kwotę ponad półtora miliona złotych. Wyprodukowane papierosy były oznaczane podrobionym znakiem towarowym, a zatem sprawcy wprowadzali klientów w błąd w zakresie tożsamości producenta i produktu.


W ramach śledztwa nadzorowanego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzone są intensywne czynności mające na celu ustalenie pełniej skali przestępczego procederu oraz pozostałych osób zaangażowanych w tę działalność.