- Dzięki temu zestawieniu uzyskamy syntetyczny obraz informacji opartej na obiektywnych wskaźnikach

 - powiedział dziennikarzom zachodniopomorski wojewoda Tomasz Hinc.

- To pokaże, jak wygląda stan finansów danej gminy w porównaniu do innych, o podobnych uwarunkowaniach. Chcemy w ten sposób podnieść kulturę finansową gmin oraz zadbać o przejrzystość i czytelność danych dotyczących finansów publicznych

 - dodał.

- Zależało nam na tym, by informację w tym kształcie przekazać samorządowcom na początku nowej kadencji

 - podkreślał wojewoda.

Hinc powiedział, że informacja o stanie finansów pozwoli samorządowcom podejmować w razie potrzeby działania zaradcze.

- Naszym celem jest niedopuszczenie do takiej sytuacji, w jakiej znalazły się Ostrowice i likwidacja jakiejkolwiek kolejnej gminy na terenie Pomorza Zachodniego

 - dodał.

Sporządzone zestawienia ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają jednostki województwa zachodniopomorskiego w podziale na gminy wiejskie, gminy miejsko - wiejskie, gminy miejskie oraz powiaty ziemskie.

W zestawieniu można poznać m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, czy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

Na Pomorzu Zachodnim siedem gmin wdrożyło plan naprawczy dla swoich finansów i uzyskały pożyczkę z budżetu państwa – powiedział prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Bogusław Staszewski. Jak wyliczał, to Rewal, Recz, Biały Bór, gmina wiejska Białogard, Kamień Pomorski, Brojce, Rąbino i Grzmiąca. Pozytywnie plan naprawczy zaopiniowano także w gminie Maszewo, to również pozwoli gminie wystąpić o pożyczkę z budżetu państwa - dodał.

Zestawienie informacji za 2017 r. dostępne już jest na stronach internetowych zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego. Kolejne za 2018 r. będzie opublikowane na stronach urzędu do końca kwietnia 2019 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów ws. zniesienia i podziału zadłużonej gminy Ostrowice weszło w życie w sierpniu br. Gmina przestanie istnieć 1 stycznia 2019 r., a jej obszar zostanie włączony do Drawska Pomorskiego i Złocińca.

Zadłużenie, liczącej ok. 2,5 tys. mieszkańców, gminy Ostrowice na koniec 2017 r. sięgało prawie 47 mln zł i rosło lawinowo.

Były wójt gminy Ostrowice Wacław M. i była skarbniczka gminy Krystyna K., podejrzani o jej zadłużenie m.in. w parabankach, w listopadzie 2016 r. usłyszeli zarzuty nadużycia i przekroczenia uprawnień, a także nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doprowadzając do wyrządzenia gminie szkody wielkich rozmiarów.

Proceder działania na szkodę gminy, zadłużenia jej na co najmniej 38,5 mln zł, miał trwać od września 2008 r. do 25 października 2016 r. Urzędnicy złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do zarzucanych im czynów, za których popełnienie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.