Kurs SERE B składa się z trzech podstawowych części: teoretycznej, praktycznej oraz podsumowania. Teoria to dane i procedury, które należy opanować, by właściwie działać w przypadku zagrożeń. Ta część szkolenia połączona jest z nauką przetrwania w terenie. Bez odpowiedniego opanowania wiedzy teoretycznej, żołnierze nie będą w stanie wykonywać zadań w praktycznym działaniu w trakcie kursu - czytamy na portalu 17. WBZ.

Kurs jest niezbędny dla żołnierzy wyjeżdżających poza granice kraju i nie tylko. Wyposaża kursantów w podstawową wiedzę i umiejętności w przypadku odizolowania żołnierza od sił własnych. Uczy technik maskowania, skrytego poruszania się w terenie, nawigacji, procedur łączności i technik survivalowych oraz najważniejszego - improwizacji. Pokazuje żołnierzom, jak właściwie wykorzystać wyposażenie, oporządzenie i plecak, w tak zwanym systemie liniowym. Głównym celem kursu jest uświadomić żołnierzy, iż podczas realnych działań nigdy nie będą wypoczęci, najedzeni, nie będą mieli komfortu cieplnego - a w takich warunkach przyjdzie im wykonywać trudne zadania bojowe - podaje wielkopolska brygada.

Obecna edycja kursu SERE została przeprowadzona w rejonie Międzyrzecz – Kęszyca Leśna – Grochowo. Instruktorzy celowo opuściliśmy rejon OSPWL Wędrzyn, aby zajęcia odbywały się na terenach zamieszkałych przez ludność cywilną, co zwiększa poziom realizmu. Kursantom wyznaczany został pas unikania, w którym w ciągu 48 godzin muszą niepostrzeżenie pokonać około 25 km., unikając grup pościgowych i wykonując szereg zadań stawianych przez instruktorów - wyjaśnia portal brygady.

Ciekawostką wartą odnotowania jest zastosowanie innowacyjnego systemu „pozycjonowania pododdziałów” wprowadzany przez łącznościowców z 7. bSKW. Dzięki niemu instruktorzy mają stały podgląd, w jakim miejscu znajduje się każda z grup szkoleniowych. Pozwala to kontrolować etap kursu, w którym szkoleni wykorzystują wcześniej nabyte umiejętności nawigacji w terenie, w sytuacji, gdy instruktorzy nie mają bezpośredniego kontaktu z grupami szkoleniowymi - czytamy.