Umowę regulującą przekazanie przez NFOŚiGW finansowego wsparcia dla Zakładów Azotowych „Puławy” na realizację projektu pn. Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx podpisali wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezes ZA „Puławy” Krzysztof Bednarz – poinformował Fundusz w informacji prasowej.

Zapobieganie emisji tlenków azotu (NOx) ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Substancje znajdujące się w spalinach oddziałują niekorzystnie na ekosystemy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, tworząc smog w połączeniu z innymi szkodliwymi związkami i pyłami.

Inwestycja będzie polegała na kompleksowej modernizacji kotła parowego, z wykorzystaniem metody selektywnej, katalitycznej redukcji tlenków azotu, nazywanej SCR. W procesie SCR do strumienia spalin dozuje się specjalny środek, reagent, a powstała mieszanina przepływa przez reaktor zaopatrzony w katalizator. W efekcie tlenki azotu są redukowane do azotu cząsteczkowego.

Dodatkowo przewiduje się wdrożenie systemów pozwalających na optymalne sterowanie podawaniem paliwa oraz powietrza do kotła.

Dzięki modernizacji emisja tlenków azotu zmniejszy się o 287 ton rocznie, z 1.971 ton do 1.684 ton rocznie. Ten efekt ma być osiągnięty do końca czerwca 2021 r.