Jak poinformował Śląski Urząd Wojewódzki, przed wieczorną oficjalną inauguracją działalności Konsulatu Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga, z Ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce Conradem Bruchem oraz konsulem Plucińskim spotkał się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Oficjalne otwarcie, na zaproszenie prezydenta Katowic, odbyło się w reprezentacyjnej willi Goldsteinów przy katowickim pl. Wolności. Gospodarzem uroczystości był ambasador Bruch. Sama siedziba konsulatu honorowego znajdzie się w przemysłowym rejonie miasta, na ul. Porcelanowej.

Jak podkreślono w informacji konsulatu, konsul od wielu lat promuje Śląsk i Katowice wśród inwestorów międzynarodowych. W 2000 r. otworzył biuro globalnej firmy księgowej, zatrudniającej w Katowicach prawie 200 osób. "Planuję wykorzystać swoje doświadczenie, aby przysłużyć się dalszemu dynamicznemu rozwojowi naszego regionu" – zapewnił Plucinski.

Konsulat zapewnia, że rola konsula nie zakończy się na wspieraniu przedsiębiorców obu krajów w nawiązywaniu kontaktów handlowych. "Mikołaj Pluciński stawia sobie również za cel wspieranie wymiany kulturowej między krajami" - zapewniono.

Jak przekazał Śląski Urząd Wojewódzki, Pluciński na funkcję honorowego konsula Wielkiego Księstwa Luksemburga w Katowicach, został zaprzysiężony w tym roku. Jest absolwentem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej j.v. University of Strathclyde w Glasgow, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uczestniczył również w programie MBA Franklin University.

Nowy konsul honorowy Luksemburga zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach działających w branży towarów konsumpcyjnych oraz świadczących usługi doradcze i audytorskie.

Urzędnicy wojewody odwołali się do danych NBP, zgodnie z którymi Luksemburg zajmuje wysoką pozycję wśród zagranicznych inwestorów w Polsce.

"Największy koncern luksemburski w Polsce działa w branży stalowej, inwestując w polskie huty i zatrudniając ponad 10 tys. pracowników. Istotne inwestycje prowadzi przede wszystkim na terenie woj. śląskiego, w zakładach znajdujących się w Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej. Natomiast polskie inwestycje w Luksemburgu stanowią głównie papiery wartościowe typu akcje czy obligacje, w zakresie których Luksemburg jest ogromnym centrum obrotu finansowego”

- podał Śląski Urząd Wojewódzki.

W informacji urzędu przypomniano, że w październiku br. Polska i Luksemburg podpisały memorandum o współpracy w zakresie działalności kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem badań i wykorzystania zasobów kosmicznych. Pięcioletnie memorandum obejmuje wymianę informacji i ekspertyz w obszarze technologii, polityk i zagadnień prawnych. Celem jest przejrzystość międzynarodowych ram prawnych dot. badań i wykorzystywania zasobów kosmicznych.

Luksemburg jest członkiem Beneluxu oraz jednym z założycieli wszystkich trzech Wspólnot, w tym Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Ustrój polityczny Wielkiego Księstwa Luksemburga to demokracja parlamentarna w ramach monarchii konstytucyjnej, na czele której stoi JKW Wielki Książę Henryk. Powoływany przez Wielkiego Księcia rząd odpowiedzialny jest przed jednoizbowym parlamentem. Władza ustawodawcza należy do Wielkiego Księcia i Izby Deputowanych.