610 osób jednocześnie przeczytało na placu Zwycięstwa w Słupsku inwokację z "Pana Tadeusza", ustanawiając rekord Polski.

W tym wydarzeniu wzięły udział dzieci, była młodzież i byli dorośli w różnym wieku. Łącznie 610 osób. Uczestnicy otrzymali białe i czerwone kartki z tekstem inwokacji i utworzyli polską flagę. Niestety, nie taką, jak planowaliśmy, w kształcie granic naszego kraju. Zarezerwowaliśmy zbyt mało miejsca na taką operację. Poza tym szczegółem wszystko poszło zgodnie z planem. Mamy rekord. Choć najważniejsze było samo wydarzenie – powiedział dyrektor Nowego Teatru Dominik Nowak.

Bicie rekordu w jednoczesnym czytaniu fragmentu utworu Adama Mickiewicza w jednej lokalizacji wpisane było w cykl wydarzeń organizowanych przez teatr w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

By rekord zatwierdziło Biuro Rekordów, musiały w jego biciu wziąć udział przynajmniej 302 osoby.

Największe czytanie inwokacji z "Pana Tadeusza" odbyło się jednocześnie, ale w czterech różnych miejscach – w szkołach w gminie Siedlec – 6 grudnia 2017 r. Łącznie fragment utworu Adama Mickiewicza przeczytało 569 osób.