Patronat honorowy nad wystawą sprawują premierzy Polski i Litwy, Mateusz Morawiecki oraz Saulius Skvernelis, a także ministrowie kultury obu krajów Piotr Gliński oraz Liana Ruokyte-Jonsson, którzy uczestniczyli w uroczystości otwarcia wystawy.

Ekspozycja, którą dziś wspólnie otwieramy, jest szczególnie bliska naszym sercom jako symboliczny przekaz podkreślający silne więzi kulturowe i historyczne łączące Polaków i Litwinów.

– powiedział podczas uroczystości otwarcia wystawy wicepremier Gliński. Podkreślił, że wystawę „prezentujemy w samym sercu Wilna, w mieście, w którym kształtowała się i dojrzewała zarówno osobowość, jak i duchowość Mickiewicza, (…) w mieście, które pozostało w jego sercu jako symbol ojczyzny”.

Wicepremier wskazał też na symboliczny czas, w jakim jest otwierana wystawa, w setną rocznicę odzyskania przez oba kraje niepodległości.

Dzisiejsza wystawa podkreśla wspólne dzieje Polski i Litwy, przywołuje dawną Rzeczpospolitą Obojga Narodów, jest łącznikiem pomiędzy minioną epoką a współczesnymi niezależnymi państwami, które przyjaźnią się ze sobą i budują bardzo dobre wzajemne relacje.

– powiedział Gliński.

Cieszymy się, że razem z Polską świętujemy odrodzenie niepodległości, (...) a jednym z elementów łączących oba nasze narody kulturowo i historycznie jest Adam Mickiewicz.

– dodał Vydas Dolinskas, dyrektor Pałacu Władców, w którym jest prezentowana ekspozycja. Przypomniał o wpływie, jaki Mickiewicz wywarł na twórczość litewskich poetów XIX i XX wieku. Wystarczy wspomnieć pierwsze wersy litewskiego hymnu narodowego Vincasa Kudirki „Litwo, Ojczyzno nasza…”, które są parafrazą pierwszego wersu Inwokacji „Pana Tadeusza”.

Dyrektor wyraził nadzieję, że „ta wystawa przybliży Adama Mickiewicza litewskiemu społeczeństwu, Litwinom, litewskim Polakom, Białorusinom oraz gościom naszej stolicy z innych krajów”.

Na wystawie, oprócz rękopisu, ukazane jest życie i twórczość Adama Mickiewicza w kontekście historycznym. Przedstawiając postać poety, najwięcej uwagi poświęcono wątkom litewskim, tj. eksponatom związanym z Wilnem i Litwą. Historyczny kontekst poematu jest przedstawiany poprzez kilka wątków. To rozbiory Rzeczypospolitej Obojga Narodów, insurekcja kościuszkowska, Konstytucja 3 maja, Napoleon, powstanie listopadowe.