Od zakończenia tzw. zimnej wojny, kiedy to Bundeswehra dysponowała 585 tysiącami żołnierzy, do roku 2016 systematycznie zmniejszano liczbę etatów w Siłach Zbrojnych Niemiec. Obecnie w Bundeswehrze służy 179 tysięcy wojskowych.

Zwiększenie liczby żołnierzy związane jest m.in. z tworzeniem cyberarmii, w której służyć będzie docelowo aż 20 tysięcy osób, oraz z narastającym zagrożeniem, jakie stwarza Rosja.