Kampania społeczna poświęcona seniorom

Specjalistyczne konsultacje dla osób starszych, doświadczających przemocy w rodzinie, zaplanowano w Kielcach w ramach 12. edycji kampanii Białej Wstążki, realizowanej pod hasłem: "Senior - kocham, lubię, szanuję, nie biję".

Pomoc seniorom
pixabay.com/stevepb/creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

Kampanię, którą zainaugurowano podczas konferencji, realizują samorząd Kielc, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) oraz funkcjonujący w ramach tej instytucji Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW).

Jak powiedziała kierownik SOW Grażyna Pisarczyk, około jedna czwarta korzystających z pomocy ośrodka to osoby starsze – zarówno, jeśli chodzi o procedurę Niebieskiej Karty (to uregulowany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie formularz, a zarazem procedura identyfikowania przypadków przemocy w rodzinie, ich zgłaszania, pomocy ofiarom i ścigania sprawców) jak i korzystanie ze wsparcia specjalistów.

Pisarczyk zaznaczyła, iż stosowanie przemocy wobec seniorów wiąże się z przekazem kulturowym, dotyczącym traktowania starości i osób starszych w naszym społeczeństwie.

W innych kulturach na świecie, starzec to mędrzec. W naszej kulturze to osoba nieporadna, przeszkadzająca, nie mogąca o sobie sama decydować, która nie może głośno zgłaszać swoich potrzeb

– wskazała.

Jak dodała, seniorzy często z poczucia wstydu czy ze stereotypów, mówiących o tym, że "nie donosi się na własne dzieci", nie zgłaszają, że z ich strony doznają przemocy.

Z kolei wicedyrektor kieleckiego MOPR Magdalena Gościniewicz zaznaczyła, że przemoc zdarza się także w małżeństwach osób starszych. - Często to przemoc ekonomiczna, zwłaszcza tu gdzie kobiety nigdy nie pracowały, a teraz są na utrzymaniu męża – dodała.

Przez dwa tygodnie, w ramach kampanii w dziesięciu kieleckich Klubach Seniora, według ustalonego harmonogramu będą działały mobilne punkty informacyjno-konsultacyjne, z dyżurami specjalistów: pracowników socjalnych, policjantów, specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy. W kieleckich szkołach i w jednym z przedszkoli, prowadzone będą zajęcia profilaktyczne poświęcone problemowi przemocy.

W kampanię, jak co roku, aktywnie włączyła się Caritas Diecezji Kieleckiej. Działające przy Caritas Centrum Interwencji Kryzysowej, przygotowało zajęcia dla studentów i uczniów, dyżury psychologów, pedagogów, osób zajmujących się interwencją kryzysową i prawników.

Osoby doświadczające przemocy, jak i te nieradzące sobie ze złością, będą mogły także szukać wsparcia u konsultantów, dyżurujących w kieleckim Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zaplanowano także mecz "Gramy dla Seniorów", który rozegrają dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, pracownicy kieleckiego MOPR oraz przedstawiciele partnerów tej instytucji.

W okresie trwania kampanii organizatorzy zachęcają - szczególnie mężczyzn - aby nosili przypiętą do ubrania białą wstążkę i manifestowali w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.

Kampanię Białej Wstążki zainicjowała w Kanadzie grupa mężczyzn w 1991 r., w drugą rocznicę masakry w Montrealu. 6 grudnia 1989 r. w budynku tamtejszej politechniki mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ - jak tłumaczył - kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. Przypięta na piersi biała wstążka, stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy w stosunku do kobiet – to zobowiązanie do przerwania milczenia w tej kwestii i rezygnacji z wszelkich form stosowania przemocy.

Kampania jest prowadzona w ponad 50 krajach. Kielce w 2007 r. były pierwszym samorządem w Polsce, który się w nią włączył.

Dotychczas działania w stolicy woj. świętokrzyskiego skupiały się m.in. na sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc, świadków przemocy (najczęściej dzieci). Mówiono także o zdrowotnych i psychospołecznych skutkach przemocy oraz aspektach prawych i współpracy interdyscyplinarnej służb przeciwdziałających przemocy w rodzinie. W 2008 r. uruchomiono całodobowy Miejski Telefon Zaufania.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#seniorzy #kampania #Kielce

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo