Szkolenie najnowszego niszczyciela min było wynikiem wieloletniej bilateralnej współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, a niemieckim Centrum Obrony Przeciwawaryjnej Okrętów – EAZS Neustadt. Jednym z elementów przygotowawczych do tego treningu było uczestnictwo kadry CSMW w dniach 1-19.10.2018 r. jako obserwatorów w wymagającym szkoleniu w EAZS Neustadt dla dowódców grupy awaryjnej. Właściwy trening polskiego niszczyciela min skoncentrowany był na zgraniu jego załogi w sytuacjach awaryjnych: wystąpienia pożarów, przebić, awarii oraz uszkodzeń urządzeń okrętowych zarówno w czasie pokoju jak i w przypadku wystąpienia niemilitarnych i militarnych zagrożeń zewnętrznych - informuje oficjalny portal CSMW

Zadaniem kadry CSMW było wsparcie załogi ORP „Kormoran”, jak również zapoznanie się z kompleksowym procesem przygotowania, prowadzenia oraz dokonywania oceny szkolenia załogi okrętu przez doświadczonych instruktorów z EAZS Neustadt. Współuczestnictwo w szkoleniu pozwoliło kadrze CSMW na zdobycie bezcennego doświadczenia w zakresie aktualnych wymagań szkoleniowych stawianych załogom okrętów kierowanych do zespołów NATO - czytamy.